Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Kort, artikler i MiljøDanmark om

Da Nildeltaet lå på tværs af Jylland
Data fra kortlægning af de danske grundvandsreserver har givet et præcist billede af, hvordan Jylland for millioner af år siden havde et floddelta og et helt andet klima med et eksotisk plante- og dyreliv. Læs side 36-37 i MiljøDanmark 6, 2006 .

Guide til yderligere oplysninger:
Læs mere om et foredrag, som Erik Skovbjerg Rasmussen afholder om emnet her:
http://www.geus.dk/cgi-bin/webbasen_arrangementer.pl ?


Nu bipper skoven trindt om land
GPS-mærkning af kronvildt gør det muligt med stor præcision at følge Danmarks største landlevende pattedyrs mindste bevægelser. Den ny teknologi betyder, at man via mobilen kan få præcise oplysninger om, hvor dyret befinder sig. Læs side 27 i MiljøDanmark nr 5 2006

Guide til yderligere oplysninger
Læs om forskningsprogrammet Vild og Landskab på: http://www.vildtoglandskab.dk
Læs mere om, hvilke andre projekter forskerne ved DMU Kaløs afdeling for vildbiologi og biodiversitet arbejder på:
http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_afdelinger/3_vibi/projekter.asp
Læs mere om krondyr på:
http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Hovdyr/Krondyr.htm


Smukt men farligt
De grønlandske søkort er for unøjagtige til en tidsalder med satellitnavigation. Derfor er Geodatastyrelsen netop nu i gang med at finde en løsning, der på baggrund af flyfoto kan rette de eksisterende kort til og give mere præcise søkort. Læs side 32-35 i MiljøDanmark nr 4 2006 .

Guide til yderligere oplysninger
Dagbog fra opmålingsturen med SKA 11, der endte med, at skibet gik ned. Mange flere billeder, bl.a. fra skibet set indefra:
http://bull.dk/Greenland2006/greenland.htm Videoklip af det synkende opmålingsskib SKA 11:
http://bull.dk/diverse/Ska11goingdown.wmv


Undskyld, hvilken Vinkelvej?
Ens vejnavne og nye vejkoder udfordrer de offentlige it-systemer efter kommunalreformen Læs bagsiden på MiljøDanmark nr 3 2006 .

Guide til yderligere oplysninger
Geodatastyrelsen og Ervervs- og Byggestyrelsen driver i fællesskab en side, der informerer om de opgaver og ændringer, der følger med kommunalreformen. Se den på:
http://www.adresse-info.dk/


Find dit matrikelkort på nettet
Alle har nu adgang til matrikelkort over nettet, hvor man blandt andet kan undersøge om matriklen er forurenet. Læs side 39 i MiljøDanmark nr 2 2006 .

Guide til yderligere oplysninger:
Du kan se hvordan matrikelkortet på internet fungerer ved at gå ind på Geodatastyrelsens hjemmeside under rubrikken "Find et sted" og indtaste den adresse, du er interesseret i her: http://www.gst.dk


Ny mulighed for at bremse spredningen af fugleinfluenza
Kort og geodata kan blive et afgørende værktøj i kampen mod spredning af fugleinfluenzaen, hvis den rammer Danmark. Det viser erfaringerne fra den nationale krisestyringsøvelse KRISØV 2005. Læs side 4-5 i MiljøDanmark nr 1 2006 .

Guide til yderligere oplysninger:
Beredskabsstyrelsens og forsvarets hjemmesider kan give yderligere information om baggrunden for KRISØV 2005. Man skal dog være opmærksom på, at afrapporteringen af beredskabsøvelsen ikke er tilgængelig på hjemmesiden.
http://www.beredskabsstyrelsen.dk
http://forsvaret.dk/


Et skarpt hjørne for Grønlands geologi
20 procent af det totale Grønland er isfrit. Og denne del har danske og udenlandske geologer nu lavet en geologisk kortlægning af. Det skarpe hjørne fejres med et frimærke. Men arbejdet er langt fra slut. Læs side 30-35 i MiljøDanmark nr. 4, 2005 .

Guide til yderligere oplysninger:
Geologisk feltarbejde i Grønland
På denne hjemmeside får man overblik over de geologiske ekspeditioner i år. I skrivende stund er der 18 projekter i gang, som går lige fra almindelig, overordnet geologisk kortlægning til jagt på guldårer i Nuuk regionen.
http://geocenter.dk/
Populærvidenskabelige artikler om Grønlands geologi På hjemmesiden for GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser) www.geus.dk er der en række populærvidenskabelige artikler, som blandt andet fortæller om geologisk arbejde historisk og i dag. Man får links til de mest aktuelle ved at gå ind på artiklen ”Nyt frimærke markerer afslutningen af den geologiske oversigtskortlægning af Grønland”. Find den her:.
www.geus.dk/
Køb geologiske kort
Også på GEUS’ hjemmeside kan man bestille geologiske kort over Grønland i forskellig målestok. Gå ind under ”Publikationer” og vælg ”Geologiske kort over Grønland”. Her er en beskrivelse af de forskellige kortprodukter og en vejledning i bestilling.
www.geus.dk/
Grønlands Hjemmestyre
For oplysninger generelt om Grønland. På hjemmesiden finder man også artikler af geologisk interesse, hovedsageligt om jagt efter olie.
www.nanoq.gl


Historiske kort støtter detektivarbejdet
Hvor lå min oldefars gård for 150 år siden? Det kan Geodatastyrelsens arkiver i dag give dig svar på. Her findes tusindvis af unikke historiske kort – få går tilbage til 1600-tallets Danmark. I løbet af nogle år vil en del kort blive tilgængelige via internettet. Læs side 24-29 i MiljøDanmark nr. 4, 2005 .

Guide til yderligere oplysninger:
Kort & Matrikelstyrelse har en guide til slægtsforskning på sin hjemmeside, som hjælper dig med at komme i gang. Se under på www.gst.dk un der ”Mest til fritid”, derefter ”Slægtsforskning”
Her kan du læse mere om Moesgård Museums udstilling om vikingerne, hvor de gamle kort er med:
http://moesgaard.hum.au.dk og på www.vikingemuseet.dk
Geodatastyrelsen har allerede gjort nogle af de historiske kort tilgængelige på hjemmesiden. Her kan man taste en adresse ind hvor som helst i Danmark og få vist et kort over området, som det ser ud i dag og som det tog sig ud for 100-150 år siden. Se mere på http://www.gst.dk – klik på ”kort på nettet”, derefter ”Danmark før og nu”
Spor af kulturmiljøet
I Vejle Amt bruges historiske kort til at finde frem til bevaringsværdige kulturmiljøer. Atlasset kan ses på:
http://www.gis.vejleamt.dk


En lang og heftig strid om nogle få centimeter
I over 150 år har diskussionerne bøget lystigt om, hvad der egetnlig er Danmarks højeste punkt. Læs side 26 i MiljøDanmark nr. 3, 2005 .

Guide til yderligere oplysninger:
Læs mere om historien bag Danmarks højeste punkt på foreningen Ejer Baunehøjs Venners hjemmeside: http://www.ejer-baunehoj.dk . Eller besøg web-adressen http://www.ydingskovhoj.dk/ , hvor der også findes en beskrivelse af historien om Danmarks højeste punkt.
På Geodatastyrelsens hjemmeside www.gst.dk kan du under menupunktet "Mest til fritid" og underkategorien "Landet i tal" finde en række forskellige oplysninger af typen: Hvilket punkt i Danmark er højest? Hvilken bro er længst? Hvilken sø er dybest? Endelig har net-encyclopædien Wikipedia samlet en række oplysninger under overskriften danske højdepunkter på webadressen http://da.wikipedia.org/


Undgå stress og jag i trafikken
Ved at bruge Vejdirektoratets webportal trafikken.dk kan du snige dig uden om de værste forhindringer i trafikken. Det sidste nye er et zoombart trafikkort. Læs side 2 i MiljøDanmark nr. 2, 2005 .

Guide til yderligere oplysninger:
Find den letteste vej i trafikken på www.trafikken.dk
Sådan bruger du det zoombare kort:
For at anvende det zoombare digitale kort er det nødvendigt, at din computer er udstyret med en SVG-viewer og XML-parser. Det er gratis software, du kan hente på trafikken.dk ved at klikke på "hjælp til at se kortet".


Hvis fugleinfluenzaen kom til Malmø
Omfanget af fremtidens ulykker kan begrænses, hvis man bruger geodata. Derfor arbejder man på at samle de data, der i dag ligger spredt rundt i de offentlige myndigheder. En øvelse i Malmø viser, at det virker. Læs side 24 i MiljøDanmark nr. 1, 2005 .

Guide til yderligere oplysninger
Læs også pressemeddelelsen "GIS – et kriseredskab i Øresundsregionen?"på Geodatastyrelsens hjemmeside: http://www.gst.dk/
Her kan du også læse om det danske kort og geodata grundlag.


40 procent af grundstødninger kan undgås
Elektroniske søkort er klar til brug, men endnu bruges de kun af et fåtal. Søkortene vil kunne forebygge ulykker til søs, fx olieforureningsulykker, og en informationskampagne skal nu fortælle skibsrederne om de mange fordel ved de nye kort. Læs side 32-35 i MiljøDanmark nr. 5, 2004 .

Guide til yderligere oplysninger:
http://www.ais.dk
om Automatic Identification System som bruges til at overvåge skibstrafik
http://www.greenpeace.se/
om Greenpeaces aktiviteter på havmiljøfronten i Østersøen
http://www.helcom.fi/
om Helsinki kommisionen der arbejder for en renere og mere sikker Østersø-region
http://www.sok.dk/hav/hav.htm
Søværnets Operative Kommandos meddelelser om olieudslip
http://www.mst.dk
Miljøstyrelsen om de 22 danske nødområder til havs
http://www.gst.dk/
KMSs linkssamling om samarbejdspartnere angående højnelse af sikkerheden til søs ved hjælp af elektroniske søkort
http://www.imo.org/home.asp
International Maritime Organization (under FN) som arbejder med sikkerhed og miljø til havs. http://www.gst.dk eksempler på Geodatastyrelsens opdateringer af søkort over danske farvande.
http://www.helcom.dk/
den danske side som blev til som en del af Helcoms København Deklaration. Alle Helcom lande har en lignende side. Her henter søfolk nyheder, viden og opdatering om de enkelte landes farvande.


Dit barndomshjem før og nu
På hjemmesiden "Danmark før og nu" kan man via en konkret adresse se, hvordan snart sagt ethvert hjørne af Danmarks så ud for 100-150 år siden i forhold til i dag. Læs bagsiden af MiljøDanmark nr. 1, 2004 .


Kortrevolutionen er over os
De næste år vil danske opleve en stille revolution. Hjemmehjælperne kan planlægge deres rute mere effektivt, kommunerne kan behandle byggesager hurtigere, og ambulancerne vil blive bedre til at finde vej. Læs side 44-45 i MiljøDanmark nr. 3, 2004 .

Guide til yderligere oplysninger:
På Geodatastyrelsens hjemmeside kan du finde rapporter fra Grundkortudvalgets (GRUKs) arbejde. Se http://www.gst.dk/ under Samarbejder > Nationale > Grundkortudvalget.
Se også styrelsens pressemeddelelse om GRUK fra 26. 2 2004 på www.gst.dk under Nyheder.


Ny landkort skal vise sammenhænge mellem kræft og forurening
Ved hjælp af geografiske informationssystemeer kan forskerne nu lettere finde svar på, om forskellige former for forurening har skadet danskernes helbred. Læs side 3 i MiljøDanmark nr. 2, 2004 .


Veje og bygningers placering er livsvigtige at kende
Kort fra Geodatastyrelsen gør katastrofeberedskabet mere effektivt i tilfælde af giftuheld eller terrorhandlinger. Læs side 47 i MiljøDanmark nr. 4, 2004 .

Guide til yderligere oplysninger:
På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du se mere om styrelsens arbejde: http://www.beredskabsstyrelsen.dk