Ny bekendtgørelse om jagttegn pr. 1. juli 2020

Publiceret 03-07-2020

Den 1. juli 2020 trådte bekendtgørelse nr. 1009 af 19. juni 2020 om jagttegn (jagttegnsbekendtgørelsen) i kraft. Det betyder, at der fra 1. juli 2020 gælder nye regler for bl.a. jagttegn. Af ændringer kan blandt andet nævnes adskillelsen af henholdsvis riffelprøven og buejagtprøven fra haglskydeprøven, større fleksibilitet i forbindelse med jagtprøven (regelforenkling, herunder afskaffelse af begrænsningerne for antal prøveforsøg i hver prøveperiode) og justering af reglerne om buejagtprøven, så disse regler i videst muligt omfang følger reglerne for jagtprøven henholdsvis haglskydeprøven og riffelprøven.

Klik her for at læse den nye jagttegnsbekendtgørelse på Retsinformation

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email