Nye anbefalinger til mere bæredygtige handelsaftaler

Publiceret 04-05-2020

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) har udarbejdet en ny rapport om miljø og EU’s handelsaftaler. I en verden med stigende fokus på miljø og bæredygtighed, er der også behov for at se på, hvordan handel mellem lande og regioner kan blive mere bæredygtig. 

Rapportens anbefalinger peger blandt andet på, at myndighederne skal skabe tydeligere sammenhænge mellem EU’s handelspolitik og andre EU-politikområder indenfor både miljø- og fødevareområdet. Der er også anbefalinger til de instrumenter, der skal sikre efterlevelse af miljøkrav i handelsaftalerne, involvering af civilsamfundet, promovering af cirkulær økonomi og bæredygtige tekstiler samt beskyttelse af biodiversitet og afskovning.

DIEH har gennemført interviews med en række interessenter for at få belyst miljødimensionen af EU’s handelsaftaler og hvilke områder, der er vigtige at fokusere på fremover. Interessenterne er Landbrug & Fødevarer, DI, Dansk Erhverv, SMVdanmark, Miljømærkning Danmark, Danske Rederier, Forbrugerrådet Tænk, 92gruppen, WWF, CARE Danmark, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Mode & Tekstil, Copenhagen Business School og Finans Danmark. Også EU Kommissionen, OECD og FN’s Miljøprogram er blevet hørt. 

Rapporten er udarbejdet for Miljø- og Fødevareministeriet og kan findes her

For yderligere oplysninger, Sune Kirkegaard Rotne, Obfuscated Email 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email