Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til mindre belastende biocidprodukter og aktivstoffer sendes i høring

Publiceret 26-04-2021
Miljø

Høringsperioden udløber ved udgangen af tirsdag d. 18. maj 2021

Miljøministeriet sendte den 20. april udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter til fremme af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter og aktivstoffer samt til betaling af gebyr for ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter i 4 ugers høring.

 

Bekendtgørelsen regulerer tilskudsordningen som udmønter initiativet i Fælles Kemiindsats 2018-2021, hvorefter Miljøstyrelsen har afsat 860.000 kr. til gennemførelse af projekterne.

 

Tilskudsordningen har blandt andet til hensigt at få godkendt flere aktivstoffer, der ikke giver anledning til betænkeligheder jf. biocidforordningens artikel 28, og som dermed er mindre belastende for miljø og sundhed.

 

I høringsperioden er der mulighed for at afgive skriftlige høringssvar. På høringsportalen findes mere information om udkastet, herunder høringsbrev og høringsliste. Materiale på høringsportalen kan tilgås her.

 

Det forventes at bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2021.