Præcisering af vejledningen omkring det kommunale råderum i afgørelser om godkendelse eller tilladelse af husdyrbrug

Publiceret 13-07-2021

Miljøstyrelsen har dags dato offentliggjort en præciseret vejledning til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 14. Præciseringen sker i forlængelse af flere henvendelser fra forskellige kommuner og Folketinget omhandlende det kommunale råderum ved godkendelse af husdyrbrug.

Vejledningen er således blevet opdateret og præciseret, så det klart fremgår, at kommunerne har mulighed for at inddrage en konkret vurdering af de miljømæssige påvirkninger af lokale forhold ved godkendelse af husdyrbruget.

Vejledningens afsnit om vurderingen efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 34 og 35 er udbygget med en særskilt gennemgang af emner som eksempelvis landskabelige værdier, transport, støj, støv, fluer og rotter.

Da der ikke er sket ændringer vedr. disse emner ved overgangen til stipladsmodellen i august 2017, er der blot tale om en præcisering af den gældende vejledning i overensstemmelse med vejledningen fra før august 2017.

Husdyrvejledningen kan tilgås her.