Høring over ny registreringsordning i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen

Publiceret 23-03-2021
Miljø

Den nye registreringsordning vil træde i kraft 1. juli 2021

Mandag d. 22. marts blev udkast til ny bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler sendt i høring. Den primære ændring i bekendtgørelsen er, at der indsættes en ny registreringsforpligtelse for en række virksomheder, herunder forhandlere af plantebeskyttelsesmidler til erhvervsmæssig anvendelse. Høringsperioden slutter 27. april, ligesom bekendtgørelse lige nu er under notificering efter informationsproceduredirektivet. Der er ligeledes foretaget en række sproglige præciseringer og konsekvensrettelser i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2021. Udkastet til ny bekendtgørelse, høringsbrev, høringsliste og bilag til § 42 kan tilgås på høringsportalen her.