Udkast til nye beskyttede områder på havet sendes i offentlig høring

Publiceret 26-03-2021
Miljø & Natur

19 områder i havet omkring Danmark bliver nu beskyttet, så vi går fra ca. 19 procent beskyttelse på havet til med de nye områder at beskytte ca. 30 procent. I 12 af områderne vil der for første gang være streng beskyttelse af livet i havet. Samtidig udpeges 6 nye fuglebeskyttelsesområder på mere end en million hektar.

Regeringen vil udpege 13 områder i Nordsøen og i Østersøen omkring Bornholm som beskyttede havstrategiområder. Det betyder, at blandt andet bundslæbende fiskeri, råstofindvinding, havbrug og klapning bliver forbudt i områderne. De beskyttede havstrategiområder sendes i høring og skal senere indgå i et indsatsprogram for Danmarks havstrategi og kommer til at indgå i forslag til havplanen.

Der udpeges også seks nye marine fuglebeskyttelsesområder. Fuglebeskyttelsesområderne kommer til at ligge i Flensborg Fjord, Sejerøbugten Smålandsfarvandet, i det nordvestlige Kattegat, ved Rønne Banke og i Skagerrak. Det betyder, at myndigheder som udgangspunkt ikke kan give tilladelse til aktiviteter i området, der kan skade fuglene.

Udkast til nye beskyttede havstrategiområder sendes i 12 ugers offentlig høring fra den 26. marts til den 20. juni 2021. De nye fuglebeskyttelsesområder udpeges ved bekendtgørelse, der sendes i 6 ugers offentlig høring fra d. 26. marts til d. 7. maj 2021.

I høringsperioden er der mulighed for at afgive skriftlige høringssvar. På høringsportalen findes mere information om udkast til nye beskyttede havområder, herunder høringsbrev og høringsliste.

 

Materiale på høringsportalen om høring over nye beskyttede havstrategiområder.

 

Materiale på høringsportalen om høring over nye fuglebeskyttelsesområder kan tilgås her.