Udskydelse af offentliggørelse af udkast til vandområdeplanerne 2021-2027

Publiceret 01-03-2021

Som en del af forhandlingerne om en grøn omstilling af landbruget, forventes der at opnås en politisk aftale fsva. vandområdeplanerne 2021-2027, i løbet af foråret 2021. Efter indgåelse af den politiske aftale vil der udestå en teknisk færdiggørelse af planerne, som derfor forventes offentliggjort i udkast ca. tre måneder efter aftalens indgåelse.

Udkast til tredje vandområdeplan skal ifølge vandrammedirektivet være i offentlig høring i seks måneder. Efter høringsperioden skal høringssvarene behandles og formentlig skal planerne justeres som følge heraf, hvilket forventes at kræve op til 6 måneder. En forsinket høringsproces medfører derfor en forsinkelse af de endelige vandområdeplaner. Det bemærkes, at de gældende vandområdeplaner gælder, indtil de bliver afløst af nye vandområdeplaner.


Yderligere oplysninger:
Anne Marie Carstens, Specialkonsulent, Obfuscated Email