Der afholdes webinarer om vandområdeplanerne 2021-2027 den 28/2, 4/3 og 10/3

Publiceret 04-02-2022

Miljøministeriets departement og Miljøstyrelsen inviterer til webinarer om vandområdeplanerne 2021-2027.

Vandområdeplanerne for 2021-2027 blev sendt i høring den 22. december 2021 til og med 22. juni 2022. Der afholdes tre webinarer med samme grundlæggende indhold, men med fokus på hver sin region. 

Webinarerne er åbne for alle, men er særligt tiltænkt interessenter, kommunale medarbejdere, lodsejere og andre, der beskæftiger sig med og/eller berøres af vandområdeplanerne. Møderne vil blive indledt med en generel ikke-teknisk introduktion til vandområdeplanerne, data og høringsprocessen (punkt 1-2) med mulighed for at stille generelle spørgsmål hertil. Herefter vil der blive gået mere i dybden med planernes indhold, herunder indsatser og udviklingsspor for de enkelte medier vandløb, sø, kystvande, grundvand og miljøfarlige forurenende stoffer. Ved disse oplæg forudsættes et vist forhåndskendskab til vandplanlægningen.

Det anbefales at deltage i mødet fra start, men hvis man allerede har deltaget i en præsentation af vandområdeplanerne og har kendskab til høringsværktøjet, kan man evt. logge på efter den generelle intro.

Der er plads til 150 deltagere ved hvert webinar. Tilmeldingen for det enkelte møde lukker 1 uge før mødet afholdes eller så snart alle pladser er booket.

Se program og links til tilmelding:

Webinarer om vandområdeplanerne 2021-2027 (mst.dk)