Høringen af forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 er afsluttet

Publiceret 24-06-2022

Forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 har været i seks måneders offentlig høring fra den 22. december 2021 til den 22.
juni 2022. Nu går behandlingen af høringssvar i gang.

Miljøministeriet har modtaget ca. 1800 høringssvar. Når Miljøministeriets behandling af høringssvarene er afsluttet, vil et høringsnotat og høringssvarene blive gjort tilgængeligt på Miljøstyrelsens og Miljøministeriets hjemmesider, samt høringsportalen. Samtidig hermed vil vandområdeplanerne blive offentliggjort, og de tilhørende bekendtgørelser træde i kraft.

 

Processen afsluttes så hurtigt som muligt inden udgangen af i år.

 

Yderligere oplysninger:
Anne Marie Carstens, Obfuscated Email