Glyphosatforbud i foderafgrøder og nye gebyrer

Publiceret 30-06-2023

Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler er blevet ændret. De nye regler træder i kraft den 1. juli 2023.

Med de nye regler indføres et forbud mod anvendelse af sprøjtemidler med aktivstoffet glyphosat til høsthjælp i foderafgrøder efter fremspiring. Forbuddet indføres på baggrund af sprøjtemiddelstrategien 2022-2026, hvor aftalepartierne blev enige om, at brugen af glyphosat i dansk landbrug skal nedbringes. Pletsprøjtning til flerårigt ukrudt er undtaget fra forbuddet.

Overgangsordning

Der indføres dog en overgangsordning, så forbuddet først får fuld virkning fra den 1. juli 2024. Det betyder, at godkendelsen af produkter omfattet af forbuddet skal ophøre den 30. september, og at de kan sælges indtil den 1. januar 2024. Anvendelsen kan ske indtil den 1. juli 2024. Det er desuden tilladt at besidde de pågældende produkter med henblik på anden anvendelse end til ukrudtsbekæmpelse i foderafgrøder efter fremspiring eller til nedvisning før høst til og med den 31. december 2024, hvis det af etiketteteksten eller brugsanvisningen fremgår, at godkendelsen gælder for denne anden brug eller anvendelse.

Nye gebyrer

Derudover ændres en række gebyrsatser for godkendelse af sprøjtemidler, mens gebyrlofter for godkendelse af aktivstoffer indeholdt i sprøjtemidler fjernes. Begge dele sker for at sikre, at sagsbehandlingen fuldt ud dækkes af virksomhedernes gebyrbetaling. Sagsbehandlingen er blevet mere kompliceret grundet nye EU krav til sundheds- og miljøvurderingen,.

 

Se bekendtgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/961

 

Se høringsnotater her:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67447 (glyphosatforbuddet)

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67580 (gebyrer)