Ny drikkevandsbekendtgørelse

Publiceret 22-05-2023

Den 22. maj træder den nye drikkevandsbekendtgørelse i kraft. Det betyder blandt andet, at der bliver tilføjet 10 yderligere PFAS’er til listen over stoffer, der skal måles for i drikkevandet.

Reglerne er omfattet af EU’s nye drikkevandsdirektiv, men bliver først et EU-krav i 2026. Derfor indføres det hurtigere i Danmark med ændring af drikkevandsbekendtgørelsen.

Ligeledes genindføres dispensationsadgangen for overskridelse af kvalitetskrav i bekendtgørelsens bilag 1 b og d. Vandforsyningen kan kun få dispensation, hvis den ikke indebærer en potentiel fare for menneskers sundhed, og der desuden ikke er anden mulighed for at fremskaffe vandforsyning. I perioden, hvor dispensationen er givet, skal kommunen tage stilling til, hvilke udbedrende foranstaltninger vandforsyningen skal iværksætte for at afhjælpe overskridelsen og føre tilsyn med dette for at fastslå, om der er gjort tilstrækkelige fremskridt.

Den nye drikkevandsbekendtgørelse kan tilgås på retsinformation.dk - find den her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/504