Lovforslag om forbud mod stærkt forurenende skibsbrændstof i Arktis sendes til høring

Publiceret 30-03-2023

Nu er vi et skridt nærmere gennemførslen af et forbud mod at sejle på tung olie som brændstof i Arktis. Tung olie forurener luften, medvirker til klimaforandringer og er til skade for dyre- og planteliv, hvis olien slipper ud i havet.

Tung olie er til skade for dyre- og planteliv, hvis olien slipper ud i havet.

Om lovforslaget:

FN’s søfartsorganisation vedtog i 2021 et forbud mod brug og transport af heavy fuel oil (HFO) som skibsbrændstof i Arktis. Hovedformålet er at begrænse forurening af havet ved oliespild. Forbuddet begrænser ligeledes luftforurening.

Forbuddet medfører, at HFO ikke længere kan anvendes som brændstof eller transporteres til brug som brændstof fra den 1. juli 2024 i arktiske områder. Dobbeltskrogede tankskibe er dog først omfattet af reglerne fra 1. juli 2029. Myndighederne i de arktiske stater har endvidere mulighed for at udstede dispensationer til visse skibe med virkning frem til 1. juli 2029. Derudover kan HFO fortsat transporteres som gods i tankskibe. HFO-forbuddet skal implementeres senest den 1. juli 2024.

Lovforslagets formål er at muliggøre implementering af HFO-forbuddet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland i Arktis. Lovforslaget er nødvendigt, idet der ikke er tilstrækkelig klar hjemmel i den nuværende lovgivning.

Lovforslagets titel: ”Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om forebyggelse og begrænsning af forurening fra aktiviteter på havet, herunder forbud mod anvendelse og transport med henblik på anvendelse af tung olie som skibsbrændstof i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland i det arktiske havområde)”

Lovforslaget er i høring frem til 11. maj 2023.

Find lovforslaget på høringsportalen her Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)