Rapport om miljøpåvirkningen fra løsdriftsstalde med dybstrøelse

Publiceret 20-05-2020

Miljø- og Fødevareministeriet har af Teknologisk Institut fået udarbejdet en undersøgelse af miljøpåvirkningen fra løsdriftsstalde med dybstrøelse.

Rapporten er udarbejdet med det formål at få opdateret den faglige viden om miljøpåvirkningen, i form af potentiel nedsivning af næringsstoffer, fra eksisterende stalde indrettet efter forskrifterne i de to byggeblade; ’Etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr mv. på dybstrøelse’ og ’Etablering af stalde uden fast bund og med dybstrøelse til får og geder til mælke- og kødproduktion’.

Som led i rapporten er der gennemført interviews med erhvervets organisationer. Der er herudover taget jordprøver af jordlagets øverste 90 cm i stalden under dybstrøelsesmåtterne på 13 forskellige bedrifter med varierende driftsformer, som er analyseret for ammonium og nitrat. 

Rapporten kan læses her

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 

Pressechef Jakob Sejr Teichert
Tlf. 61 39 17 26
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Lisa Ryge Ioannou
Tlf. 24 77 12 26
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen
Tlf. 24 77 11 30
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Niels Brandt Petersen 
Tlf. 20 18 95 68
Mail: Obfuscated Email

Kommunikationsrådgiver Anne Fønss Bach 
Tlf. 21 27 97 37 
Mail: Obfuscated EmailObfuscated Email