Ensartet sortering af affald for husholdninger og virksomheder

Med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 blev det besluttet, at danskerne skal sortere husholdningslignende affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen, uanset hvilken kommune de bor i. Det betyder, at der skal sorteres 10 typer af affald ved alle husstande i Danmark, at sorteringen skal følge de samme sorteringskriterier, og affaldsbeholdere skal mærkes med de samme affaldspiktogrammer. Offentlige og private virksomheder skal ligeledes sortere deres husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier og anvende affaldspiktogrammer på affaldsbeholdere til det husholdningslignende affald. Den ensartede sortering skal være med til at understøtte øget og bedre genanvendelse af vores affald i Danmark.

 I 2030 skal vi genanvende mindst 60 procent af danskernes husholdningsaffald og virksomhedernes husholdningslignende affald. For at komme i mål skal vi have alle med, og både borgere og virksomheder skal sortere deres affald ens. Derudover skal der fra første færd designes varer og emballage med genanvendte materiale, og i det hele taget skal der designes med genbrug og genanvendelighed for øje. Det er nogle vigtige skridt, vi nu tager i arbejdet med den grønne omstilling, siger miljøminister Lea Wermelin.

Ensartet sortering af affald for husholdninger og virksomheder

Her kan du læse mere om hvad ensartet sortering af affald for husholdninger og virksomheder indebærer

De 10 affaldstyper

Her kan du læse mere om de forskellige piktogrammer og sorteringskriterier

Vil du vide mere?

På affaldssorteringnytter.dk kan du som virksomhed, kommune og borger finde mere viden om sortering, genanvendelse og de ti sorteringstyper.

Affaldets rejse

Her kan du følge dit affalds rejse