Affaldets rejse

Herunder kan du se forskellige plancher med dit affalds rejse. Plancherne viser hver især rejsen for de 9 forskellige fraktioners individuelle rejse. Der fremgår ikke en planche for tekstilaffald, da regler om anvendelsen af piktogram for tekstilaffald endnu ikke er fastlagt i affaldsbekendtgørelsen. Det forventes at ske senere, når forhold omkring indsamling af tekstiler er yderligere klarlagt. Planchen for tekstilaffald er derfor under færdigudvikling.

Tryk på plancherne herunder.