Affaldspiktogrammer og korrekt sortering

 

Om piktogrammerne

Affaldsbeholderne for de ti affaldsfraktioner (affaldstyper) skal mærkes med ensartede affaldspiktogrammer fra det nationale piktogramsystem. Det skal medvirke til at gøre det lettere for danskerne at sortere deres affald. Det er kommunens opgave at sørge for at opmærke beholderne med piktogrammer. Offentlige og private virksomheder skal bruge de samme piktogrammer til indsamlingsbeholdere til husholdningslignende affald, så piktogrammer og affaldssortering bliver ens hjemme, og når du er på arbejde. De ti piktogrammer ses på billedet nedenfor. Piktogrammerne er lavet i 2017 i et samarbejde mellem KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsen.

Tekstiler vil blive indsamlet i løbet af 2023. Fristen for tekstilindsamling er tidligst juli 2023. 

Piktogrammerne kan downloades fra Dansk Affaldsforenings hjemmeside: https://danskaffaldsforening.dk/faelles-piktogramsystem

 

 

Korrekt affaldssortering

Her kan du se, hvilke affaldstyper de enkelte piktogrammer repræsenterer:

Piktogramoversigt

Sorteringskriterier

Miljøstyrelsens vejledninger om indsamling og sortering

Miljøstyrelsen har udarbejdet to vejledninger om henholdsvis sorteringskriterier og indsamlingsordninger for husholdningsaffald, som blandt andet skal hjælpe kommuner og affaldsselskaber med at implementere de nye regler. Vejledningerne tager udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsens bestemmelser. Miljøstyrelsens vejledninger kan findes her:

- Vejledning om sortering:             https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9920
- Vejledning om indsamling:          https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9926

Hvis du vil vide mere om ensartet sortering af affald og de nationale affaldspiktogrammer, kan du læse videre på www.affaldssorteringnytter.dk