Global afskovning

Verdens skove dækker 31 pct. af jordens overflade og huser op imod 80 pct. af dens landbaserede biodiversitet.

Alene mellem 1990 og 2016 blev et skovareal på 1,3 mio. kvadratkilometer ryddet. Det svarer til, at der hver time i alle døgnets timer er ryddet 800 fodboldbaner med skov. Miljøministeriet arbejder på flere niveauer for at standse den globale afskovning.

Den globale afskovning medfører store konsekvenser for klima, natur, miljø og biodiversitet – og har desuden en række betydelige sociale konsekvenser, især for oprindelige folk og andre mennesker, der lever af skovens ressourcer. Beskyttelse og genopretning af verdens skove er vigtig for at opnå Paris-aftalens målsætninger, og omfanget af den nuværende globale afskovning er yderst kontraproduktiv i forhold til opnåelse af disse målsætninger. Hvis global afskovning var et land, ville den være den 3. største udleder af drivhusgasser globalt, lige efter Kina og USA.

Miljøministeriet arbejder proaktivt for at standse den globale afskovning på både nationalt, europæisk og internationalt niveau i overensstemmelse med regeringens handlingsplan mod afskovning.  De væsentligste dele af Miljøministeriets arbejde er kort beskrevet nedenfor, og du kan læse mere i Handlingsplanen mod afskovning, hvor også indsatsen i de øvrige ministerier er beskrevet.

 

Nationalt plan

I regeringens strategi for grønne offentlige indkøb stilles der krav til statens indkøb af en række landbrugsvarer, der skal være ansvarligt produceret og afskovningsfri. Målet er, at de offentlige indkøb skal være afskovningsfri i 2023, hvis det markedsmæssigt er muligt, og ellers senest i 2025. I første omgang fokuseres der på soja og palmeolie, og på sigt kan kravet potentielt udvides til en række andre landbrugsvarer som kaffe, kakao og gummi – vidt forskellige varer, der dog alle har det til fælles, at de kan bidrage til afskovning i producentlandene. 

Derudover er Miljøministeriet også engageret i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja og Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie. Alliancerne har til formål at sikre, at importen af henholdsvis soja og palmeolie i fremtiden vil blive produceret ansvarligt og afskovningsfrit. Der deltager bl.a. brancheorganisationer, virksomheder, fagforening, NGOer og myndigheder i alliancerne. Alle deltagende virksomheder har offentliggjort handlingsplaner, der skal vise fremdrift mod alliancernes visioner.

 

Europæisk plan

EU-Kommissionen forventes i løbet af 2021 at fremsætte et lovforslag om afskovning, der skal hindre, at produkter, der bidrager til afskovning, kommer på det europæiske marked. Regeringen arbejder for, at der vedtages ambitiøse og effektive tiltag, der kan sikre, at der ikke kommer produkter på det europæiske marked, der har ført til afskovning.

Miljøministeriet er desuden engageret i Amsterdam Partnerskabet (ADP), hvor Danmark sammen med otte andre europæiske lande (Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Spanien, Italien, Storbritannien og Norge) samarbejder om at fremme ansvarlige og afskovningsfri værdikæder for landbrugsvarer. Danmark har formandskabet af ADP i første halvår af 2022.

 

Internationalt plan

Miljøministeriet er engageret i multilaterale sammenhænge, herunder i FN og i konventionsregi, som f.eks. FN’s Miljøforsamling, i Food Systems Summit og i klimatopmødet COP26, og arbejder i den sammenhæng tæt sammen med andre ministerier.  Miljøministeriet er også løbende i dialog med væsentlige producent- og forbrugerlande, hvor der arbejdes for at sætte yderligere fokus på at beskytte verdens skove, og skabe reelle og konkrete forandringer.