Grundvand

COWI har for Miljø- og Fødevareministeriet gennemført en analyse af det danske overvågningssystem af grundvandet og af de danske indrapporteringer til EU siden 1989.

Læs analysen her (september 2017)

overskrift

brødtekst

Kontakt

Mikkel Dam Schwartz