Henkastet affald

Alt for meget henkastet affald havner i dag i naturen, hvilket truer den danske natur. Dette drejer sig om affald fra fx slikpapir, plastikposer, mundbind, øl- og sodavandsdåser til gamle møbler og byggeaffald.

Der er ikke foretaget officielle opgørelser af mængder af henkastet affald i Danmark, men Vejdirektoratet som varetager opgaven vedrørende drift af det danske statsvejnet angiver, at der hvert år opsamles omkring 700 tons affald langs statsvejen. Se mere information om håndteringen af ​​affald, der henkastes langs danske veje på Vejdirektoratets hjemmeside her.

Plastik og engangsplastikprodukter ender ofte som affald i naturen, ligesom det engangsplastik, der ender i affaldsspanden ofte ikke genanvendes. Derfor er der iværksat en række initiativer, som skal bidrage til at bringe plastik i naturen.

Forbud og mærkning

Engangsplastikdirektivet er et EU-direktiv, der indeholder en række forskellige virkemidler, der samlet har et formål at mindske mængder af henkastet plastikaffald. Det har bl.a. medført, at salg af f.eks. sugerør, tallerkner og ballonpinde af engangsplastik er blevet forbudt i hele EU fra d. 3. juli 2021. Derudover stiller direktivet krav om mærkning på en række plastikprodukter såsom cigaretter, vådservietter, så forbrugerne kan se, at de indeholder plastik og ikke skal henkastes i naturen som affald. Du kan læse mere om om EUs direktiv om forbud mod engangsplast her.

Oprydningsansvar

Miljøministeriet arbejder på at indføre et såkaldt oprydningsansansvar for en række engangsplastprodukter, herunder cigaretskod. Det betyder, at producenterne skal betale for oprydning og renhold i det offentlige rum af disse produkter. Oprydningsansvar følger af krav i engangsplastdirektivet. Oprydningsansvar for cigaretskod forventes at træde i kraft i 2023.

Strandoprydningspuljen

Hvert år afsættes et millionbeløb i den såkaldte strandoprydningspulje til indsamling af affald på de danske strande, hvor frivillige kan søge tilskud til oprydningsaktiviteter i naturen. I 2021 er der afsat 3,6 mio. kr. Der kan ansøges om tilskud på op til 500.000 kr. pr projekt. Du kan finde mere information om strandoprydningspuljen her.