International evaluering af marine kvælstofmodeller bag vandområdeplaner

Som en del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke (december, 2015) er det besluttet: ”at gennemføre en international evaluering af kvælstofmodeller bag vandområdeplanerne med inddragelse af udenlandske forskningsinstitutioner frem mod den målrettede regulering (2018/2019). Evalueringen forventes udført i løbet af sommeren 2017 og vil blive afsluttet med et internat i september.

Efterfølgende gennemføres en ekstern høring af evalueringsrapporten.Processen for den internationale evaluering er skitseret i et kommissorium.Evalueringen udføres bl.a. på baggrund af en dokumentationsrapport, som er udarbejdet af Aarhus Universitet og DHI. Yderligere har interessenter mulighed for at stille spørgsmål til dokumentationsrapporten og generelt til de anvendte marine kvælstofmodeller. Jævnfør Aftale om Fødevare- og landbrugspakke vil resultaterne af evalueringen indgå i kortlægningen af indsatsbehovet for tredje vandplanperiode.