Klima- og luftudspil

Regeringen vil skabe et Danmark uden benzin- og dieselbiler, med ren luft i byerne, et grønnere landbrug samt skibsfart, boliger og erhverv, der forurener langt mindre end i dag.

Regeringens klima- og luftudspil indeholder en række initiativer indenfor miljø- og landbrugsområdet, der vil forbedre luftkvaliteten og reducere drivhusgasudledningen.

Samlet set er der på Finanslovsudspillet 2019 afsat 375 mio. kroner til initiativer på Miljø- og Fødevareministeriets ressortområde.

Vi sætter nu ind mod røg, støj og møg i Danmarks større byer for at beskytte danskernes helbred. Vi vil skabe renere luft i de store byer med skærpede miljøzoner, så vi undgår gamle forurenende lastbiler, busser og varebiler i gaderne. Vi indfører skrotningspræmie på gamle dieselbiler og på brændeovne, så vi kan få nye og mindre forurenede modeller på markedet. Til havs vil vi jagte skibe, der snyder med brændstoffet, for at hindre svovlforurening i luften over Danmark.

Initiativerne er

Mindre partikelforurening fra brændeovne

Mindre partikelforurening fra brændeovne

Klimaforskning, præcisionslandbrug og partnerskab

Klimaforskning, præcisionslandbrug og partnerskab

Ren luft i de store byer - miljøzoner up to date

Ren luft i de store byer - miljøzoner up to date

Højere skrotpræmie til gamle dieselbiler

Højere skrotpræmie til gamle dieselbiler

Mere miljøvenlig skibsfart på hav og vand

Mere miljøvenlig skibsfart på hav og vand

Reduktion af ammoniak fra landbruget

Reduktion af ammoniak fra landbruget

Mindre snyd med NOx fra lastbiler