LIFE-programmet

LIFE er EU’s støtteprogram til miljø- og klimaprojekter. Programmet har eksisteret siden 1992. Det nuværende LIFE-program dækker perioden 2014-2020 og har et samlet budget på 3,4 milliarder euro. LIFE-programmets overordnede formål er at yde støtte til gennemførelse af miljø- og klimaprojekter, der har særlig fællesskabsværdi for medlemslandene og bidrager til at implementere EU’s miljø- og klimapolitikker. Programmet er opdelt i et delprogram for miljø og et delprogram for klima med hver sine prioriterede områder og specifikke målsætninger.