Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

Kortet viser placeringen af MUDP-projekterne i 2020.

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) blev oprettet i 2007 under Miljøministeriet. MUDP støtter udvikling, test og demonstration af miljøteknologi og har primært fokus på udvikling af miljøteknologi inden for områder som vand og klimatilpasning, affald og cirkulær økonomi, luft og støj, kemikalier, forurenende virksomheder samt bæredygtigt byggeri.

MUDP har siden 2008 støttet godt 600 projekter med ca. 1 mia. kr.

I 2021 er MUDP bevillingen på 146 mio. kr.

 • Om MUDP

  Publiceret 21-10-2021

  Folketinget vedtog i februar 2015 en lov, der sætter rammerne for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

 • Strategi, handleplan og beretninger

  Publiceret 21-10-2021

  MUDP-strategi 2020-2023 Den igangværende strategi blev søsat i 2020 og strækker sig til og med 2023

 • MUDP-Projekter

  Publiceret 21-10-2021

  MUDP yder tilskud til projekter i offentlige institutioner offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisati

 • MUDP i tal

  Publiceret 21-10-2021

  MUDP har siden 2007 uddelt over 1 Milliard kroner i støtte til dansk miljøteknologi. Pengene er blevet uddelt til mere end 600 projekter – hvor private virksomh..

Søg i nyheder