MUDP i tal

21-10-2021

MUDP har siden 2007 uddelt over 1 Milliard kroner i støtte til dansk miljøteknologi. Pengene er blevet uddelt til mere end 600 projekter – hvor private virksomheder har stået bag langt de fleste af projekterne.

De mange projekter, der gennem tiden har modtaget MUDP-støtte, hjælper ikke blot med at skabe teknologiske løsninger til gavn for klimaet og miljøet. De hjælper også med at skabe vækst og arbejdspladser i samfundet.

 

 Udvikling i produktivitet mellem forskellige MUDP virksomheder og andre virksomheder.

Figur 1 - udvikling i produktivitet mellem forskellige MUDP-virksomheder og andre virksomheder. Kilde: https://ecoinnovation.dk/media/204535/mudp-aarsberetning-2018.pdf.

 

Som vist ovenfor, vækster MUDP-virksomhederne mere end den gennemsnitlige danske virksomhed, hvor MUDP-virksomhederne skaber en markant større værditilvækst pr. årsværk. Specielt MUDP-støttede industrivirksomheder har bidraget med stor vækst. 

 

MUDP-midler for delt ud fra virksomhedsstørrelse

Figur 2 - fordeling af MUDP-midler fordelt ud fra virksomheds størrelse (2017). Kilde: https://ecoinnovation.dk/media/215016/mudp_aarsberetning_2019_0920_print.pdf

 

Som vist i figur 2 bliver støttemidlerne givet til virksomheder i alle størrelser. Over 70% af MUDP-midlerne tilfaldt virksomheder med under 50 ansatte og kun 10 procent tilfaldt store virksomheder med over 250 ansatte. 

MUDP tilskud fordelt på miljøtemaer.

Figur 3 - MUDP tilskud fordelt på miljøtemaer (2008-2020). Kilde: https://ecoinnovation.dk/media/222666/mudp_beretning_2020.pdf

 

Støttekronerne er fordelt i forhold til MUDP-virksomhedernes størrelse, men også på miljøtemaer. MUDP har siden 2008 støttet en bred vifte af brancher. Branche-diversiteten er steget i takt med, at MUDP-bevillingen gennem årene hovedsageligt er blevet større. I 2020 blev den hidtidige største MUDP-bevilling fordelt ud på en lang række miljøområder, hvor særligt industriel ressourceoptimering, vand & klimatilpasning, samt renere luft & mindre støj stod højt på prioriteringslisten. 2020-vebillingen blev i 2021 afløst af en rekordstor MUDP-bevilling på 146 mio. kr.