MUDP-Projekter

21-10-2021

MUDP yder tilskud til projekter i offentlige institutioner offentlige og private forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og lignende organisationer samt små, mellemstore og store virksomheder Det betyder, at både virksomheder, forskningsinstitutioner, selvejende institutioner, brancheorganisationer, foreninger og privatpersoner kan ansøge om støtte.

Hvis man overvejer at søge skal man være opmærksom på, at MUDP yder støtte til:

 • Udvikling, test og demonstration af ny miljøteknologi, herunder til tekniske gennemførlighedsundersøgelser.
 • Projekter, der kan afprøve ny miljøteknologi på fuldskalaanlæg eller ved nye anlægsprojekter, hvis løsningen rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse.

Derudover lægges der vægt på initiativer, der rammer inden for den gældende strategi og handlingsplan.

Oprensning af generation forureningVandcenter Syd Odensehybridfilter

MUDP støtter projekter inde for en langrække miljøområder. Billederne viser bl.a. oprensning af generations forurening ved høfde 42, Vandcenter Syd i Odense og fremstilligen af hybridfiltre. 

 

Historisk har MUDP eksempelvis støttet projekter inden for en følgende områder:

Ressourceudnyttelse:

 • Projekter om cirkulær økonomi inden for byggeri, plast, tekstiler og elektronik mv.
 • Projekter om sortering/indsamling af plast, der understøtter og implementerer plastikhandlingsplanen. 

Forsyning:

 • Projekter om mikroplast
 • Projekter om fosforgenindvending fra renseanlæg

Kemikalier: 

 • Projekter der understøtter og implementerer kemikalieindsatsen
 • Projekter om substitution af uønskede stoffer i legetøj

Akvakultur og fiskeri:

 • Projekt om havbrug på land
 • Projekt om substitution af uønskede stoffer i fiskeredskaber 

Jordforurening: 

 • Projekt om nye metoder til oprensning af jord (f.eks. til brug ved Høfde 42)
 • Projekter om grundvandskortlægning

Miljøteknologi og eksport: 

 • Projekter der understøtter erhvervsfremstød i fx Indien, Kina, Indonesien og USA
 • Projekter om minimering af luftforurening fra transport og skibstransport 

Industri:

 • Projekter om rensning af røg og spildevand fra store fyringsanlæg
 • CØ projekter i mindre virksomheder

Klima:

 • Projekter om klimasikring i byer
 • Projekter om nedbringelse af overløb 

Vand: 

 • Projekter om forurening med mikroplast fra spildevand
 • Projekter om minimering af vandtab i vandforsyning  

 

Du kan læse mere om, hvordan man ansøger og hvilke krav, man skal leve op til her