Om MUDP

21-10-2021

Folketinget vedtog i februar 2015 en lov, der sætter rammerne for Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Formålet med loven er at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidig understøtte vækst og beskæftigelse.


MUDP-programmet ledes af en professionel bestyrelse på 8 medlemmer. Bestyrelsen er nedsat af miljøministeren og mindst halvdelen af medlemmerne har en erhvervsmæssig baggrund. Hvert år skal bestyrelsen udarbejde en handlingsplan for programmets nærmere gennemførelse. Den laves med udgangspunkt i miljøministerens prioritering af de miljømæssige udfordringer og bestyrelsens 4-årige strategi. Miljøstyrelsen er sekretariat for MUDP-bestyrelsen.

 

Læs mere MUDPs bestyrelse her.

Læs mere om MUDP-sekretariatet her.