Om kampagnen

Cigaretskod er det affald, der bliver fundet allermest af i vores natur, og det er både giftigt og dyrt at fjerne. Derfor igangsatte miljøministeren i 2020 en kampagne for at motivere danskerne til at passe bedre på naturen – bl.a. ved at undlade at smide cigaretskod i den.

Som en del af kampagnen blev der opstillet ”skod-kunst” på Amager Strandpark i sommeren 2020. "Skod-kunst"-installationen bestod af 30 store cigaretskod i massivt lærketræ, ca. 80-100 cm høje og ca. 20 cm i diameter. Installationen skulle bidrage til at gøre danskerne opmærksomme på alle de mange skod, der gemmer sig i sandet på strandende og overalt i naturen og i byerne. Målet er at gøre Danmark fri for skodder. 

Cigaretskod er lavet af plastik, og når det ender i naturen nedbrydes det efter 5-10 år til mikroplastik. Mikroplasten forsvinder ikke fra naturen. Derudover indeholder skodderne også giftstoffer og tungmetaller, som kan være skadelige for vores miljø.

Det er dog ikke forbrugerne alene, der skal tage ansvaret for skodderne i naturen. Miljøministeren opfordrer derfor også tobaksproducenterne til at tage ansvar for deres produkter ved at rydde op efter sig og oplyse deres kunder. På længere sigt vil miljøministeren give tobaksproducenterne oprydningsansvaret. I fremtiden skal producenterne selv betale for at rydde deres produkter op og desuden oplyse deres kunder om, at skodderne indholder plastik og ikke skal smides i naturen.

Vi har alle et ansvar for at lade være med at smide affald i naturen. Men tobaksproducenterne skal også på banen og tage ansvar for, at de har et produkt, der i stor stil ender i naturen.

 

Fakta om cigaretskod

  • Cigaretskod estimeres til antalsmæssigt at være den største fraktion af henkastet affald i Danmark.  
  • Cigaretfiltre indeholder plastikmaterialet cellulose acetat. Efter 5-10 år nedbrydes skodderne til mikroplast, dvs. de forsvinder ikke. Cigaretskod smidt i naturen kan også afgive tungmetaller som bly og cadmium, samt tjærestoffer og nikotin.
  • Indledende resultater foretaget i regi af havkonventionen OSPAR indikerer, at filtre nemt kan ende i alle former for marine miljøer og udgøre en miljørisiko for vandkvaliteten, uanset om det er i kontakt med salt- eller ferskvand, ligesom skod afgiver stoffer, som kan påvirke marine organismer