Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling

Regeringen præsenterede den 26. maj 2021 udspillet ’Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling’ med 19 nye initiativer, der skal styrke den grønne omstilling i landets større byer og sikre en hovedstad, der er endnu bedre at bo og leve i.

Seks af initiativerne er inden for Miljøministeriets ressort, hvor regeringen blandt andet foreslår, at en række kommuner får mulighed for at skærpe miljøzonerne, så persondieselbiler også omfattes, at etablere nul-emissionszoner og at indføre et forbud mod gamle brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning. Derudover afsættes der 50 mio. kr. til bynær skov. Regeringen vil dermed sikre en grønnere biltrafik, renere luft og mere plads til naturen i de store byer rundt om i landet.

 

Alt for mange danskere bliver alvorligt syge eller dør for tidligt af luftforurening særligt i de største byer. Derfor vil vi nu tage de næste skridt for renere luft i byerne. Kommunerne får simpelthen en række nye, slagkraftige redskaber i værktøjskassen, som de kan bruge til at tage fat på forureningen fra blandt andet dieselpersonbiler uden partikelfiltre og ældre brændeovne. Samtidig kommer der mere bynær skov, fordi for få har adgang til natur tæt på i byerne, selvom vi ved, at det er godt for trivsel og livskvalitet. Så vi samlet får både sundere og grønnere byer” siger miljøminister Lea Wermelin.

 

Samlet set vil regeringen med udspillet afsætte 251,7 mio. kr. på miljøområdet frem til 2025. Læs mere om Miljøministeriets 6 initiativer herunder:

  • Mulighed for forbud mod dieselpersonbiler uden partikelfiltre i miljøzoner
  • Mulighed for nulemissionszoner forbeholdt el-køretøjer m.v.
  • Mulighed for forbud mod ældre brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning
  • Nationalt partnerskab for ren luft
  • Mere skov tæt på hovedstaden
  • Sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer

 

Hele regeringsudspillet ”Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling” kan findes her.

Hvis du vil vide mere om de eksisterende miljøzoner, kan der findes information her.