Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling

Den tidligere regeringen (S) præsenterede den 26. maj 2021 udspillet ’Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling’ med 19 nye initiativer, der skulle styrke den grønne omstilling i landets større byer og sikre en hovedstad, der er endnu bedre at bo og leve i.

Seks af initiativerne er inden for Miljøministeriets ressort, hvor den tidligere regering blandt andet foreslog, at en række kommuner skulle få mulighed for at skærpe miljøzonerne, så persondieselbiler også ville blive omfattet, at der skulle etableres nul-emissionszoner, og at der skulle indføres et forbud mod gamle brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning. Derudover blev der afsat 50 mio. kr. til bynær skov. Den tidligere regeringen ville dermed sikre en grønnere biltrafik, renere luft og mere plads til naturen i de store byer rundt om i landet.

Samlet set ville den tidligere regering med udspillet afsætte 251,7 mio. kr. på miljøområdet frem til 2025. Læs mere om Miljøministeriets 6 initiativer herunder:

  • Mulighed for forbud mod dieselpersonbiler uden partikelfiltre i miljøzoner
  • Mulighed for nulemissionszoner forbeholdt el-køretøjer m.v.
  • Mulighed for forbud mod ældre brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning
  • Nationalt partnerskab for ren luft
  • Mere skov tæt på hovedstaden
  • Sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer

Hele regeringsudspillet ”Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling” kan findes her.

Hvis du vil vide mere om de eksisterende miljøzoner, kan der findes information her.