Tillægsaftale til pesticidstrategien

Bred aftale om rent drikkevand

En tillægsaftale til pesticidstrategien skal sikre drikkevandet bedre mod pesticider.

Den tidligere regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er med denne tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 blevet enige om:

- at reducere risiko for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
- at følge Vandpanelets anbefalinger om screening for flere stoffer i grundvandsovervågningen,
- at styrke indsatsen for at modvirke resistens,
- at forbyde salg af koncentrerede pesticider til ikke-erhvervsmæssigt brug,

Aftaleparterne er samtidig enige om at fastholde den nuværende målsætning for reduktion af pesticidbelastningen og pesticidafgiften indtil udgangen af 2020.

Læs tillægsaftalen til pesticidstrategien her

Faktaark til tillægsaftalen til pesticidstrategien her

Pesticidstrategien 2017-2021