I NATIONENS TJENESTE

Det er ikke altid nemt at gennemskue, hvordan et ministerium gør nytte for samfundet. I denne serie giver medarbejdere fra Miljøministeriet indblik i nogle af de områder, som de er optagede af, og som de på den ene eller anden måde har et ansvar for.

 

Kollega med 46 ”vilde heste”

Max Staal Dinesen, skovløber i Naturstyrelsen

- om sit arbejde med at passe statens naturområde.

Anna guider danskerne udinaturen.dk

Anna Schouboe Thøgersen, Naturmedarbejder i Naturstyrelsen

- Om at hendes arbejde med platformen

God stemning giver overskud i telefonen

Simone Lyhne, Studenter-medhjælper i Miljøstyrelsens Informationscenter
- Om at besvare alverdens miljø-spørgsmål

Ministerens højre hånd

Sille Juhl Prang, ledende ministersekretær i Minister- og Ledelsessekretariatet

- Om at være ministerens højre hånd

Klimatilpasning af kysten

Nick Schack Halvorsen, GIS-medarbejder i Kystdirektoratet.
– Om sit arbejde med det digitale værktøj Kystplanlægger

Et år med håndsprit

Tue Bonnén Riis og Dorrit Skals fra Miljøstyrelsens kemikalieinspektion
– Om et år med Covid-19 og en masse håndsprit.

Forvaltning af fiskeriet

Iben Wiene Rathje, fuldmægtig i Fiskeri i departementet
- om sit arbejde med at finde bæredygtige løsninger for fiskeriet.

En god sommer i naturen

Helle Stuhr er skovløber i Naturstyrelsens enhed i Storstrøm
- om at give danskerne en masse gode oplevelser i naturen

Beskyttelse af verdens skove

Lasse Juul-Olsen, chefkonsulent i departementet - om sit arbejde med at sikre verdens skove

Vandplaner

Hans-Erik Jensen, biolog i Miljøstyrelsen - om sit arbejde med vandområdeplaner

Fællesaftaler om kystbeskyttelsesindsatsen

Holger Toxvig, senior kysttekniker i Kystdirektoratet - om statens aftaler med lokale kommuner om at beskytte udsatte kyster i Danmark

Vandmiljø

Signe Cecilie Mathiassen, fuldmægtig i Vand og Hav i departementet - om vandplaner, vandområder og klimatilpasning

Beskyttelse mod skadelig kemi

Magnus Løfstedt, kontorchef i Miljøstyrelsen Kemikaliekontor, oplyser bogerne om problemerne med sundhedsskadelig hverdagskemi

I kamp mod hybenrosen

Uffe Strandby, forstfuldmægtig og PhD cand.silv i Naturstyrelsen - om kampen mod invasive planter

Funktionsleder

Jacob Siig Nørgaard, funktionsleder, Miljøstyrelsen - om at sørge for at rammerne er i orden

Hedeskove

Jens Peter Clausen, skovfoged i Naturstyrelsen Vestjylland - om sit arbejde med at udvikle store nåletræsplantager til hedeskov

Sø-opmåling

Paul Brosbøl Lauridsen, driftsleder i Kystdirektoratet - om sit ansvar for et omfattende sø-opmålings-program

Indsamling af miljødata

Kjeld Brockdorff Olesen, teknisk designer, Miljøstyrelsen, Sydjylland – om sit arbejde med at indsamle brugbare miljødata fra marker og vandløb

Plastik

Andreas Hastrup Clemmensen, fuldmægtig i departementet - om sit arbejde med til at udvikle Danmarks første plastikhandlingsplan

Partnerskaber

Stella Blichfeldt, naturvejleder og projektleder i Naturstyrelsen - om at skabe nye friluftsmuligheder sammen med andre

Nødstedt vildt

Marie Fangel Cleemann, forstfuldmægtig i Naturstyrelsen - om sit arbejde med Schweiss-registret og de frivillige hundeførere

Lovskrivning

Christian Østrup, jurist i departementet - om sit arbejde med at skrive lovene i ministeriet, senest Vildsvinehegnsloven

Kystbeskyttelse

Lone Møller Dupont, AC-fuldmægtig i Kystdirektoratet om sit arbejde med at overdrage viden om kystbeskyttelse til kommunerne

Naturvejleder

Tim Falck Weber, skovfoged - om sit arbejde som tovholder for borgerkontakt og friluftsliv på statens naturområder i Nordsjælland

Fugleliv

Mads Bank-Mikkelsen, skovfoged i Naturstyrelsen – om sit arbejde med at beskytte fuglelivet på Tipperne

Statskonsulent

Marie Louise Flach de Neergaard, om sit arbejde som statskonsulent på den danske ambassade i Beijing

Pesticider

Vibeke Møller, funktionsleder i Miljøstyrelsens enhed Pesticider & Biocider, om sit arbejde med pesticider

Nye skove

Lars Andresen Skovmøller, forstfuldmægtig i Naturstyrelsen Sønderjylland, om sit arbejde med skovrejsning i Oksbøl på Nordals.

Eksportfremstød

Anne Sofie Munk Kruse, specialkonsulent i departementet.

Kystinitiativer

Thorsten Piontkowitz, chefkonsulent i Kystdirektoratets afdeling for Vejledning - Klima og Kystbeskyttelse

Ulven

Annette Samuelsen, konstitueret kontorchef i Miljøstyrelsen - om sit arbejde med ulve

Genopretning af natur

Ida Dahl-Nielsen, biolog og projektleder i Naturstyrelsen - om sit arbejde med at genoprette naturen

Urørt skov

Erik Buchwald, erhvervs-ph.d. og forstfuldmægtig i Naturstyrelsen, om sit arbejde med urørt skov

Lovkompasset

Christian Leif Aarestrup Vind, jurist i departementet, om sit arbejde med Lovkompasset