Beskyttelse af verdens skove

Lasse Juul-Olsen, chefkonsulent i departementet - om sit arbejde med at sikre bæredygtig import.

I NATIONENS TJENESTE

For mig er det en stor tilfredsstillelse at være med til at arbejdet for at sikre, at vores import af landbrugsvarer ikke er med til at skade regnskov og anden bevaringsværdig natur. Mit arbejde er delt i to hovedområder. Den ene er udvikling af en bæredygtig bioøkonomi i Danmark, og den anden er at fremme ansvarlig og afskovningsfri import af landbrugsvarer. Jeg har i mit arbejde tæt dialog med mange virksomheder, brancheorganisationer og NGO’er om, hvad der er på spil – og hvordan man kan stille krav til sine råvarer for at sikre, at de ikke er produceret på bekostning af skov eller anden værdifuld natur.

I dialogen og fra mit skrivebord på Slotsholmen er målet at sikre, at dansk erhverv ikke bidrager til at fælde skove eller anden værdifuld natur, når vi importerer landbrugsvarer. Ca. 80 % af den globale afskovning skyldes udvidelse af landbrugsarealer til produktion af f.eks. soja og palmeolie. Det foregår både legalt og illegalt. Derudover er dele af dyrkningen problematisk, bl.a. med uansvarlig brug af sprøjtegifte og mangel på respekt for arbejdstagers samt oprindelige folks rettigheder. Det kan på den ene side være enormt demotiverende at følge den negative udvikling på verdensplan, men på den anden side viser det også, at der virkelig er brug for en stor indsats fra alles side – herunder fra dansk og europæisk side. Afskovningen berører os alle, vi kan alle forholde os til de skovområder, der forsvinder. Se bare på de mange reaktioner på skovbrandene i Amazonas sidste efterår. Samtidig har vores forbrugsvaner og -krav stor betydning for, hvilket aftryk, vi sætter andre steder i verden. Det gælder især vores import af råvarer til landbruget såsom soja og palmeolie, men også varer som f.eks. kakao og kaffe. Denne helt bogstavelige brændende platform, samt de fremskridt der sker undervejs, gør mit arbejde meningsfyldt for mig.

Arbejdet med at rådgive og motivere erhvervslivet til at træffe mere ansvarlige valg kræver en indsigt i, hvordan virkeligheden ser ud fra virksomheders og brancheorganisationers side. Som antropolog er jeg især drevet af at tale med vidt forskellige folk med forskellige perspektiver, og vurdere, hvordan holdninger bedst kan udfordres og samarbejder skabes på tværs af brancher og interesser. Ud over denne forståelse, kræver indsatsen også et godt kendskab til fakta og viden på området. Her er jeg virkelig glad for det tætte samarbejde med mine mange gode kollegaer i kontoret og resten af departementet.

Der er sket en hel del positive udviklinger i de 8 år, jeg har fulgt området i ministeriet. Samtidig skal jeg være med til at nå den næste milepæl til efteråret, hvor en handlingsplan mod afskovning forventes klar. Arbejdet med den kommer til at involvere et spændende tværministerielt samarbejde mellem os og Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Denne vigtige indsats føler jeg mig privilegeret over at være en del af!

 • Hvert år ryddes der globalt set et skovområde, der er større end Danmarks samlede areal. Det meste for at gøre plads til mere landbrugsjord, herunder i Sydamerika og Sydøstasien. Det øger den globale opvarmning, skader biodiversiteten og har store negative sociale konsekvenser.
   
 • Palmeolie findes i vores cremer, shampoo, tandpasta, chokolade og andre fødevarer, mens sojaskrå bruges som proteinkilde i husdyrfoder.
   
 • Danmarks årlige import af soja er på ca. 1,6 - 1,7 millioner tons om året, hvoraf kun ca. 20 pct.anslås at være certificeret eller verificeret afskovningsfrit.
   
 • Danmark importerer årligt omkring 250.000 tons soja (hvoraf en del reeksporteres), hvor Københavns Universitet estimerer, at mindst 65 pct. af den importerede mængde palmeolie er RSPO-certificeret.
   
 • Amsterdam-partnerskabet er et samarbejde mellem Danmark, Tyskland, Nederlandene, Frankrig, Italien, Storbritannien og Norge, med Belgien og Spanien som foreløbige observatører, der arbejder for at fremme en ansvarlig, skovningsfri landbrugsværdikæder. Partnerskabet har tidligere lagt stort pres på EU Kommissionen for at øge indsatserne på området. EU Kommissionen kom i juli 2019 med en meddelelse om at intensivere EU's indsatser for at beskytte og genoprette verdens skove, og har lanceret indsatser i Green Deal, biodiversitetsstrategien og farm-to-fork strategien.