Et år med håndsprit

Tue Bonnén Riis og Dorrit Skals fra Miljøstyrelsens kemikalieinspektion

– Om et år med Covid-19 og en masse håndsprit.

IN.png

2020 var for de flestes vedkommende langt anderledes, end nogen kunnet have forudset. D. 11 marts holdt statsministeren et pressemøde, der blev begyndelsen på landets første nedlukning grundet COVID-19. Vi bevægede os ind i en verden med nye udfordringer, hvor afspritning af hænder og flader samt større afstand til hinanden blev de nye sociale normer - og netop hånddesinfektionen var et af de helt store samtaleemner i foråret og sommeren.

Miljøstyrelsens kemikalieinspektion var med til at sørge for, at der ikke blev gået på kompromis med kvaliteten af den virusdræbende væske. Tue Bonnén Riis og Dorrit Skals har sammen været på adskillige tilsyn for netop at sikre kvaliteten af hånddesinfektion i butikker. Vi har været med makkerparret på et af årets sidste tilsyn i Københavns forretninger.​

​​"Vi har forhindret mange mærkelige ting i at blive spredt ud i landet" siger Dorrit Skals, og Tue tilføjer "derfor er vi også stolte over den indsats, der er blevet ydet i år."

Arbejdet med håndsprit

Arbejdet har ændret sig en del i løbet af året. Fra et travlt forår til et efterår, hvor det er blevet til en mere normal hverdag.

"Vi må erkende, at det har været ret stressende og vi har knoklet som bæster," siger Dorrit Skals, inden Tue Bonnén Riis uddyber "vi gik fra en 38 timers arbejdsuge, til et sted imellem 50 og 60 timer".

Årsagen var den store mængde hånddesinfektionsprodukter, der pludselig skulle anvendes ude i alle landets forretninger.

"Der har både været en stor mængde importsager, nye produkter og en masse nye aktører, som ikke normalt er på markedet inden for hånddesinfektionsprodukter. Der har derfor hele tiden været nye udfordringer, som skulle mødes på en korrekt måde," siger Tue Bonnén Riis.

Tilsynet i København sigtede efter landsdækkende butikskæder, da de store kæder som regel køber hånddesinfektionsprodukter samme sted eller har en form for fælles indkøb. På den måde ramte man forretninger på tværs af landet.

"I starten var der lidt problemer med forsyningskæderne af håndspritten, og meget håndsprit af ringere kvalitet er blevet stoppet inden det nåede ud til forbrugerne. Det er der kommet mere styr på nu," siger Tue Bonnén Riis.

Ved dagens tilsyn i København finder makkerparret ikke nogle problematiske hånddesinfektionsprodukter, men vejleder blot lidt om produkterne. Dorrit Skals undersøger og nærlæser produkternes beskrivelse, mens Tue Bonnén Riis vejleder butiksindehaverne om at synliggøre, hvad deres håndsprit indeholder, så forbrugerne selv kan læse om det, hvis de ønsker det.

 

Team håndsprit

Netop arbejdsfordelingen mellem Dorrit Skals og Tue Bonnén Riis, virker til at have sin helt egen synergi over sig. Med 33 år hos Kemikalieinspektionen kender Dorrit Skals alt til det at være på tilsyn. Hendes makker Tue Bonnén Riis er dog ny, og det nyder de begge godt af.

"Det er rigtigt godt og giver lidt dynamik i tingene. Det er fedt at arbejde sammen, vi har et godt team til kontrol af håndsprit synes jeg," siger Dorrit Skals.

Tue Bonnén Riis er blevet kastet ud i jobbet som tilsynsførende grundet COVID-19. Han er ansat som jurist i Kemikalieinspektionen, men nåede ikke at ramme kontorstolens polstring, inden en hjemsendelse var en realitet. En turbulent start som nyansat, hvor Miljøstyrelsen, kollegaer i Kemikalieinspektionen og en ny rolle som tilsynsførende skulle håndteres på samme tid - og det hele fra hjemmeadressen.

"Det er uvant for mig. Vi står i en situation, hvor det er alle mand til pumperne i forbindelse med hånddesinfektion, så jeg er med ude og hjælpe inspektørerne," siger Tue Bonnén Riis om hans rolle som tilsynsførende trods hans ansættelse som jurist.

Det har dog ikke slået Tue Bonnén Riis ud af den, og han priser sig lykkelig over den modtagelse og hjælp han har kunne finde hos kollegaerne, og bl.a. Dorrit Skals.

"Det at deltage i Skype-møder var ikke intentionen, men der er heldigvis mennesker bag de billeder på skærmen, og de er gode til at række ud og sikre et kanon samarbejde, "siger Tue Bonnén Riis.

Han fortæller yderligere om hans gode samarbejde med Dorrit Skals "Hun er en klippe i et voldsomt hav. Det her med håndsprit, havde ikke kunne lade sig gøre uden erfarne kollegaer som hende".​