Fugleliv

- om at beskytte fuglene på Tipperhalvøen i Ringkøbing Fjord

Mads Bank-Mikkelsen, skovfoged i Naturstyrelsen – om sit arbejde med at beskytte fuglelivet på Tipperne:

I NATIONENS TJENESTE

Tipperne er et af vores allervigtigste fugleområder i Danmark, og netop derfor er der kun givet adgang for offentligheden i en begrænset del af reservatet. Det er en daglig udfordring at balancere et adgangsforbud med fugleentusiaster og andre besøgende, der selvfølgelig er hjerteligt velkomne og gerne vil så tæt på naturen som muligt, men som måske ”overser” et forbudsskilt på vejen.

Og jeg forstår dem da godt. Jeg nyder selv at begive mig langt ud i naturen på egen hånd, men ynglende engfugle som brushøns og ryler er sårbare over for forstyrrelser, og det kræver en stor indsats at sikre deres levesteder og stoppe deres tilbagegang. Derfor er det vigtigt at være i øjenhøjde med dem, der besøger Tipperne og på en imødekommende måde få forklaret hvorfor, der ikke er adgang overalt. Det er altafgørende i forhold til at skabe forståelse og en respekt for beskyttelsen af fuglene og for vores drift og pleje af Tipperne. Ellers kan jeg og mine kollegaer nemt komme til at fremstå som sure opsynsmænd og dermed får de besøgende ikke den positive og unikke naturoplevelse, som Tipperne giver.

Udover at passe på de fugle, der allerede er i området, arbejder vi også for at give fuglene de bedste betingelser, så de får flere unger på vingerne hvert år. Engfugle bygger ikke rede hvor som helst. De fleste foretrækker helt kort græs, så de har et godt udsyn til rovdyr, og her er græssende kvæg et uundværligt redskab. Det kræver et sindrigt system og nøje planlægning hen over sæsonen at flytte de 600 kreaturer rundt, så de kan græsse uden at træde reder og æg i stykker. Her har vi et godt samarbejde med Aarhus Universitet, der står for overvågningen af fuglelivet og som nøje moniterer, hvor de enkelte reder befinder sig.

Alt i alt er det utrolig berigende at være med til at sikre de helt rigtige betingelser for fuglene. Især når jeg på mine ugentlige besøg i området kan se, at vores indsats rent faktisk virker.  De mange rastende trækfugle og ynglende engfugle vidner om, at Tipperne er et vigtigt fristed.

Fakta om Tipperne

Tipperne er et af de vigtigste yngleområder i Danmark for blandt andet brushane og almindelig ryle.  Derudover er Tipperne sammen med de lavvandede grunde omkring halvøen rasteplads for mange hundrede tusinde småfugle, rovfugle, vadefugle, ænder og gæs. I vinterhalvåret kan man bl.a. se Danmarks nationalfugl svanen som raster på det lave vand i fjorden.

De forskellige fuglearter nåede et minimum omkring 1970, men efter genskabelsen af strandengen yngler der i dag mere end 1.000 par fugle på Tipperne, hvoraf omkring 300 par er vadefugle. For at forstyrre fuglelivet mindst muligt er der generelt adgangsforbud på Tipperne.

Der er dog adgang til et afgrænset del af Tipperne fra 1. marts til 31. oktober, hvor man blandt andet kan observere de mange fugle i passende afstand fra et nyt fugletårn og et fugleskjul.