Genopretning af natur

- om at genoprette Søborg sø, der engang var Nordsjællands fjerde største sø

Ida Dahl-Nielsen, biolog og projektleder i Naturstyrelsen - om sit arbejde med at genoprette naturen.

I NATIONENS TJENESTE

Man kan sammenligne det med et meget stort puslespil, når vi vil genskabe et ca. 500 hektar stort naturområde. Der er 63 lodsejere, mange naboer og en hel masse naturinteresserede, der hver i sær har en mening om, hvad der skal ske med området, og det har vi selvfølgelig stor forståelse for.

Det er et projekt, der i stor skala vil komme til at batte noget for både naturen og landskabet, og som også vil give nye muligheder for friluftslivet. Ambitionen er at genoprette søen på frivillig basis, og vi har lige haft borgermøde med 250 deltagere i forsamlingshuset i den lille landsby Søborg.

Stemningen er generelt positiv omkring projektet, men selvfølgelig er der også naboer, som er bekymrede for om de får oversvømmede kældre, nogle, som er bekymrede for, om de kan fortsætte med at gå på jagt på området og andre igen, som mest er interesserede i at sælge deres jord hurtigst muligt.

Og så er der en hel masse ønsker til projektet, som f.eks at man stadig skal kunne cykle og ride igennem området, og at fuglelivet får de aller bedste betingelser. Det hele skal helst gå op i en højere enhed, og det er også det, der gør arbejdet så  spændende - og som får mig til at se det som et meget stort puslespil.

To naturgenopretningsprojekter er aldrig ens, og genoprettelsen af Søborg Sø er så omfattende et projekt, at det er vigtigt at fastholde den gode stemning og dialog gennem hele processen samtidig med, at vi har en stabil fremdrift. 

Jeg føler mig enormt privilegeret ved at være med til at skabe god natur i Danmark - i et inspirerende samarbejde med kolleger fra Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, pumpelaget og kommunen - og jeg glæder mig meget til at følge det til dørs.

Faktaboks

Genoprettelse af Nordsjællands fjerdestørste sø Søborg Sø var tidligere Nordsjællands fjerde største sø. Søen er blevet tørlagt af flere omgange første gang i 1790 for at skabe landbrugsjord. I dag sørger pumper for at holde søbunden tør, men står det til regeringen, skal pumperne slukkes, og søen og naturen genoprettes. Området vil blive en magnet for en lang række fugle som f.eks. ænder, svaner, lappedykkere, gæs og forhåbentlig også for traner og ørne.

Området, der skal genoprettes, er i alt cirka 500 hektar stort. Heraf vil cirka 340 hektar blive til sø og resten til enge. I dag er jorden fordelt på 63 lodsejere, og der skal som en del af projektet købes jord til en jordfordeling, så lodsejerne kan få tilbudt andre arealer i bytte for de arealer, der skal indgå i genopretningen.

Næste skridt er en mere detaljeret projektbeskrivelse og en miljøkonsekvensvurdering, der skal redegøre for, hvordan projektet vil påvirke miljøet.

Læs mere om projektet