Indsamling af miljødata

Kjeld Brockdorff Olesen, teknisk designer, Miljøstyrelsen, Sydjylland – om sit arbejde med at indsamle brugbare miljødata fra marker og vandløb

I NATIONENS TJENESTE

"Der kan godt gå tre eller fire dage, hvor jeg ikke møder nogen mennesker, når jeg er på arbejde i felten. Det er lidt specielt, men så har jeg til gengæld nogle fantastiske omgivelser. Der er noget helt særligt ved af stå i vandløbet, når vandet risler stille og roligt forbi – specielt når vejret er lidt bedre end i dag. 

Der sker også, at jeg får selskab, når jeg er ude og indhente vandprøver. Nogle af Miljøstyrelsens målestationer ligger på landmændenes marker, og en gang imellem kommer de forbi. Så får vi os en god snak, og de er ofte meget interesserede i at høre, hvad jeg laver. Når man åbner avisen, kan man kan få indtryk af, at Miljøstyrelsen og landbruget er hinandens modsætninger. Men når jeg er ude på markerne og tage prøver, har vi en god dialog om natur og miljø.

Man kan godt sige, at overvågningsenheden er Miljøstyrelsens yderste bastion. Det er os herude, der leverer de miljødata, som bruges til for eksempel lovarbejde eller forskning. Og når man tænder for fjernsyet, er man heller ikke i tvivl om, at de bliver brugt. Der går jo ikke en uge, uden at der diskuteres kvælstoftal eller pesticider.

For cirka to år siden begyndte vi at teste brugen af droner til at kortlægge kørespor fra landbrugenes maskiner omkring vores målestationer på markerne. Billederne fra dronerne giver et præcist overblik over, hvordan næringsstoffer og sprøjtemidler bliver bragt ud på markerne, og vi kan samtidig se afgrødens tilstand ved vores målesteder. Det er vigtigt at vide, hvordan forholdene er omkring vores målestationer, når data skal analyseres.

Brugen af droner skal selvfølgelig altid afvejes, men ved vurdering af udvaskning fra marker, er jeg ikke tvivl om, at det giver rigtig god mening - vi får simpelthen et bedre datagrundlag. Når det er sagt, gør det vel ikke noget, at man har det sjovt med det, man laver."

Fakta: Miljøstyrelsen tager temperaturen på naturen

Hvordan går det med biodiversiteten?

Hvordan er tilstanden af vandløb og fjorde?

Hvordan står det til med grundvandet og drikkevandet?

For at kunne svare på de mange spørgsmål om miljøet tager Miljøstyrelsen hvert år tusindvis af vandprøver, analyserer prøverne for et hav af miljøfremmede stoffer og undersøger udvalgte naturområder for planter og dyr.

Undersøgelserne af naturen er samlet i Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur, der også kaldes NOVANA, der udkommer en gang om året.

NOVANA undersøgelserne er grundlag for vand- og naturplanerne og den aktuelle viden om miljøets tilstand danner grundlag for politiske beslutninger om for eksempel sikring af drikkevandet.

Se lille film om hvad NOVANA er, og hvad det går ud på

Der er otte overvågningsenheder i Miljøstyrelsen spredt over landet.