Nye skove

- om at være med til at plante 600.000 nye træer hver år rundt omkring i Danmark

Lars Andresen Skovmøller, forstfuldmægtig i Naturstyrelsen Sønderjylland, om sit arbejde med skovrejsning i Oksbøl på Nordals:

I NATIONENS TJENESTE

At plante ny skov er fantastisk, da man er med til at forandre landskaber i de næste mange hundrede år frem. Øjeblikket de første stier og veje er anlagt, giver man borgerne en helt ny adgang til et landskab, de ofte ikke har kunnet bruge, da det har været store landbrugsmarker. Folk opdager nye udsigter og ny natur, allerede inden planterne er sat i jorden.

Oksbøl Skov på Nordals har vist mig, hvor stor betydning ny skov har for lokalområderne. Til en borgerworkshop en regnfuld og kold onsdag aften i november 2016, mødte der 170 mennesker op for at komme med ideer og ønsker til den nye skov. Det er fantastisk at opleve et så stort lokalt ejerskab til en skov, der stadig kun var i tankerne hos Naturstyrelsen og vores samarbejdspartnere fra Sønderborg Kommune og Vandværkerne.

Når vi har opkøbt et stykke jord, laves der en grunddig jordbundskortlægning, der fortæller os om, hvilke træer der egner sig til jordbunden, og hvor der er potentiale for at lave søer og lysåben natur. Ved Oksbøl er der plantet træer, men andre steder lader vi bare markerne være. Så blæser frø ind på jorden, og med tiden vil der vokse nyt frem. Men det tager selvfølgelig længere tid, end når man planter træer.

Det kræver generelt en stor tålmodighed at plante ny skov – der går lang tid, før de træer, som vi kommer i jorden, bliver store flotte træer. Og der går lang tid, før de gamle marker forvandles til skove. Faktisk går der også lang tid, før vi overhovedet kan sætte nye træer i jorden, da vi skal blive enige med kommuner og vandværker om samarbejdet. Arbejdet med at plante ny skov er bestemt ikke for utålmodige sjæle. Modsat kan vi se, hvor hurtigt de nye skove bliver en del af de lokales hverdag, blandt andet når de lufter hunden eller løber en tur. Og jeg overraskes stadig over, hvor meget træer kan nå at vokse på bare fem til ti år. Allerede der begynder du at få fornemmelsen af skov. Der er ingen tvivl om, at den gode jordbund på Nordals vil betyde, at jeg vil kunne gå igennem en stor egeskov med mine voksne børn eller børnebørn om 40 år og samtidig vise min hjemstavn frem.

Om etablering af ny skov

Naturstyrelsen etablerer cirka 200 hektar ny statsskov hvert år. Plantning af bynære skove, der samtidigt beskytter grundvandet, har høj prioritet.

Eksempler på nye statsskove er Vestskoven ved Albertslund, Greve Skov ved Greve, True Skov ved Århus, Drastrup Skov ved Aalborg og Elmelund skov ved Odense.

Skovene er det mest benyttede fritidstilbud i Danmark med over 70 mio. skovbesøg om året. I statsskove må publikum færdes overalt hele året. Friluftsliv har en positiv indvirkning på sundheden.

Det er Naturstyrelsen, som etablerer mest offentlig skov i Danmark, men også andre myndigheder, som fx Forsvarsministeriet, kommuner og vandværker, anlægger ind i mellem nye offentlige skove.

Da der som regel er mange private lodsejere inden for et projektområde, tager statslige skovrejsningsprojekter oftest flere år at gennemføre. Typisk vil der fra projektets start gå mellem 10-30 år, før det er fuldendt.

Hvert år bliver der etableret cirka 200 hektar ny statsskov, hvilket svarer til at plante omkring 600.000 træer årligt. Derudover indgår der lysåbne naturområder som enge og søer i de nye skove.

Naturstyrelsen har i dag omkring 30 aktive skovrejsningsprojekter i samarbejde med forskellige kommuner og forsyningsselskaber fordelt over hele landet.

De nye statslige skove bliver etableret i samarbejde med lokale kommuner og forsyningsselskaber, som bidrager med mellem 50 og 100 procent af udgiften til køb af arealer.