Partnerskaber

- om at skabe nye friluftsmuligheder sammen med andre

Stella Blichfeldt, naturvejleder og projektleder i Naturstyrelsen, om sit arbejde med at forvandle Skodsborg Station og den tilhørende skov til et friluftsområde:

I NATIONENS TJENESTE

Da flere og flere bruger Dyrehaven til naturoplevelser, begyndte vi i 2014 at se os om efter andre friluftsmuligheder. Området omkring forladte og slidte Skodsborg Station viste sig hurtigt egnet som et nyt friluftsområde, og vi gik helt lavpraktisk til værks og fandt ud af, hvem der havde ejerskab over de forskellige områder omkring den gamle station: Rudersdal Kommune ejer selve stationspladsen, DSB ejer stationsbygningen og Banedanmark ejer et skovareal langs med stationsområdet. De blev alle tre hurtigt vigtige samarbejdspartnere for at få vores idé realiseret.  

Opgaverne har været mange og utrolig alsidige. Der skulle søges tilladelser og fondspenge, holdes møder med samarbejdspartnerne, arrangeres borgermøder og styregrupper og trækkes i alle trådene undervejs. I fem år har vi alle sammen arbejdet intenst med at udvikle Skodsborg Stationsområde til et attraktivt sted for både børn, unge og voksne og snart kan vi åbne op for et mekka af kultur- og friluftsliv med en stor skovlegeplads, motionsbane, historieformidling, bålpladser og picnicsteder. 

Det har nogle gange føltes som en lang proces, men det har sørme også resulteret i nogle gode og gennemtænkte løsninger. Undervejs har der vist sig nye muligheder, for eksempel tilbød Skodsborg Kurhotel projektet en udendørs motionsbane, og på en fin måde er det samtidig lykkedes at forene skovlegepladsen med Rudersdal Museums ønske om at formidle områdets historie med udgangspunkt i parforcejagten – en kongejagt fra 1600-tallet, der gik ud på at heste og hunde udmattede eksempelvis en kronhjort med et stort gevir, og kongen derefter kunne udføre det dræbende stød.

I udbudsrunden til etablering af legepladsen bød en legepladsentreprenør ind med et aldeles kreativt bud. Med hjælp fra vores samarbejdspartnere står vi derfor i dag med en unik skovlegeplads bygget over historien om UNESCO verdensarv i form af parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. Uden vores mange samarbejdspartnere ville området højst have fået en sparsom skovlegeplads, men nu kan der meget snart åbnes for et friluftsområde, hvor vi forventer mere end 100.000 besøgende om året. At være en del af dette samarbejde, hvor det har handlet om at benytte og beskytte naturen bedst muligt, har været et kæmpe privilegium. 

Det betyder så også, at når vi er flere om at skabe resultaterne, er vi også flere om at tage tjansen med den efterfølgende vedligeholdelse og drift – alt sammen til glæde for borgerne i mange år frem. 

Ved Skodsborg kommer der til at være mange skovgæster, mens der inden for Dyrehavens låge er høj biodiversitet og mulighed for de mere stille skovoplevelser.

Naturstyrelsen og partnerskaber

  • Naturstyrelsen samarbejder i dag med en lang række kommuner, organisationer, fonde og andre for at øge mulighederne for oplevelser i vores fælles natur. For at indbyde og inspirere til nye og flere samarbejder, har Naturstyrelsen og KL inviteret landets kommunale topchefer og en række af Naturstyrelsens samarbejdspartnere til konferencen ”Mulighedernes rum – friluftsliv i vores fælles natur” i maj. Målet er at vidensdele og formidle konkrete eksempler på, hvordan kommuner kan indtænke Naturstyrelsen og de statslige naturarealer som ramme og udmøntning af deres indsatser. Og det er både, når det gælder bynær skovrejsning og når der skal findes muligheder for friluftsliv tæt på borgerne, natursociale aktiviteter, sundhed og motion samt naturforståelse for børn og unge.

  • Læs mere om friluftskonferencen her:

  • Læs mere om parforcelandskabet og Unesco verdensarv her: