Sø-opmåling

- om at indsamle data til at vedligeholde hovedvejene på havet og klimatilpasse kysten

Paul Brosbøl Lauridsen, driftsleder i Kystdirektoratet, om sit ansvar for et omfattende sø-opmålingsprogram.

I NATIONENS TJENESTE

Passagerskibe, containerskibe og alle de andre skibe, der sejler med varer til hele landet, skal kunne komme sikkert frem ad de danske søveje. Mit arbejde er med til at sikre netop det, for når vi opmåler de store gennemsejlingsløb, viser vores opmålingsdata, om det enkelte sejlløb har den ønskede sejldybde. Viser det sig, at dybden ikke er tilstrækkelig, kan vores kollegaer i en anden afdeling i Kystdirektoratet tilrettelægge og få udført oprensning af sejlløbet ud fra vores data. Det er rart at vide, at vores arbejde holder hovedvejene i de danske farvande intakte, så skibstrafikken kan holde skruen i vandet.

Sidste sommer viste vores opmåling for eksempel, at den internationale sejlrute T, som går gennem Storebælt og hvert år besejles af 70.000 skibe, et enkelt sted ikke længere levede op til international sejldybde på 17 meter. Store sten stak op over den ønskede sejldybde, som en fare for skibstrafikken, så mere end 300 ton sten måtte flyttes væk fra sejlruten. Her udgør de nu et stenrev med gode betingelser for dyr og planter. Det kan man vist godt kalde en win win-situation. 

Når vi ikke opmåler sejlrender, er vi ofte ude for at opmåle kystprofilet på den jyske vestkyst. Det gør vi helt fra Skagen og til den tyske grænse, sådan som det er blevet gjort i næsten 150 år. Vi lægger de nye opmålingsdata oven i de historiske data, hvilket givet et unikt datagrundlag til at følge kystens dynamiske udvikling. Samtidig giver vores opmålinger et øjebliksbillede af kystens aktuelle tilstand. Begge dele danner et vigtigt grundlag for projektering af kystbeskyttelsesanlæggene, som har til formål at beskytte mennesker og infrastruktur mod konsekvenserne af klimaforandringer langs den jyske vestkyst. Dataene bliver blandt andet brugt af mine kolleger, som håndterer statens kystbeskyttelsesindsats på dele af Vestkysten. Kystbeskyttelse og klimatilpasning kommer helt sikkert til at sætte dagsordenen i fremtiden for mange kommuner og private, når vildere vejr presser vores kyster, så de nedbrydes eller oversvømmes.

Vi opmåler kystprofilet i vinkelrette linjer på kysten fra op til 10 kilometer ude i havet og op til første klittop. Det gør vi med cirka én kilometers afstand. Det sker fra båd og på land med pejlestok og måleudstyr. Det er de samme linjer, der altid er opmålt, hvilket giver et helt enestående billede af, hvordan kysten udvikler sig. Ikke kun det man kan se med det blotte øje fra stranden, men også havbundens udvikling.  Det er dén, der er afgørende for kystens tilstand.

Som driftsleder deler jeg min tid mellem administrative opgaver på kontorer og opgaver i felten. Det er godt for en gammel søulk som mig, at vedligeholde mine faglige færdigheder som kaptajn. Vi arbejder på vandet eller stranden hele året rundt, når vejret tillader det. Det er selvfølgelig sjovere en solrig sommerdag end en vinterdag, hvor kulden bider i kinderne. Men det opvejes af den smukke natur, duften af saltvand, gode kolleger og ikke mindst viden om, at vores opmålinger gør en afgørende forskel for omkostningsbevist anvendelse af skatteborgerens penge.

Fakta om sø-opmåling:

Paul Brosbøl Lauridsen er driftsleder for Team Opmåling i Kystdirektoratet, som står for flere typer opmålinger samt drift og vedligeholdelse af avancerede måleudstyr til vind- bølge- og vandstandsmålinger. De danner blandt andet grundlag for højvandsstatistik og udbetaling af stormflodserstatninger.

  • Staten ved Kystdirektoratet er forpligtet til at opmåle alle 10 gennemsejlingsløb i de danske farvande samt en række havneindsejlinger og havnebassiner.
  • Havbunden på Vestkysten er opmålt i de samme linjer vinkelret på kysten siden 1874.
  • Teknologien til sø-opmåling har udviklet sig markant siden 1874 og vil fortsat udvikle sig. Fremtiden byder formodentligt på opmåling fra drone eller satellit, hvilket kan supplere eller erstatte de mange sejlede sømil til havs.
  • Der opmåles efter standard Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR 90).
  • Opmålingerne udføres med udstyr, der laver single- og multi-beammålinger. Med multi-beam måles der i et bredt spektrum i 160 grader under opmålingsbåden.
  • Kystdirektoratets opmålingsenhed opmålte i 2018 i alt 5.250 sømil. Det svarer til cirka 9.700 kilometer.
  • Læs mere om sø-opmåling og indsamling af vandstands- og vejrdata.
  • Vandstandsmåling udføres ved hjælp af et landsdækkende netværk af automatiske målestationer.