Ulven

- om arbejdet med ulven, som er en af de store og aktuelle opgaver i artsforvaltningen, der er kommet for at blive

Annette Samuelsen, konstitueret kontorchef i Miljøstyrelsen - om sit arbejde med ulve.

I NATIONENS TJENESTE

Vi opdagede for et års tid siden, at et ulvepar havde etablereret sig mere fast i Danmark. Sådan har det ikke været tidligere. Siden Thy-ulven blev fundeti 2012, har der været en række enlige strejfende ulve, som en gang i mellem har taget et får hist og her. Så det har ikke fyldt så meget – hverken i medierne eller på vores skriveborde. Men siden ulveparret etablerede sig syd for Holstebro, da har der været gang i ulveaktiviteterne og dermed også i debatten om ulven og mediernes behandling af ulv.

Det er spændende at arbejde sammen med Naturstyrelsen og interessenterne om ulven. Det er en spændende udfordring at skulle forsøge at finde løsninger på de problemer, som ulvene skaber i forhold til andre samfundsinteresser. Ulven er blevet et meget følsomt emne, som engagerer folk rigtig meget. Vi skal selvfølgelig arbejde indenfor de lovgivningsmæssige rammer, der er, men det handler også meget om at tage hensyn til befolkningen og tage hensyn til forskellige interesser i forbindelse med ulvens genkomst til Danmark.

I februar 2017 besluttede ministeren, at vi skulle lave en tilskudsordning, som kunne støtte husdyrholdere med ulvesikring af hegn, og det har fyldt rigtig meget. De konflikter, som ulven skaber, kalder på mange former for løsninger, og hegnene er en af de løsninger. Tilskudsordningen har fyldt meget og hele debatten om, hvor vidt hegnene virker. Vi arbejder løbende i Miljøstyrelsen sammen med Naturstyrelsen og andre interessenter: Hvordan kan vi forbedre hegnene. Hvordan kan vi sikre, at det kan være en effektiv løsning.

Om ulve:

Ulven er en typisk konfliktart. Konfliktarter defineres ved arter, som konflikter væsentligt med samfundsøkonomiske interesser (f.eks. i landbruget eller fiskeriet) Mange konfliktarter er samtidig underlagt visse beskyttelsesforpligtelser f.eks. gennem EU's habitatdirektivet. Ulven har fyldt rigtig meget det sidste års tid.

Efter knapt 200 års fravær er ulven tilbage i Danmark. Den første bekræftede ulv blev fundet død i Nationalpark Thy i Nordjylland i november 2012. Siden er der observeret ulve og indsamlet DNA-spor i det meste af Jylland.

Ulven er Europas næststørste rovdyr på land, da kun den brune bjørn er større end ulven. Mange af de store rovdyr er i fremgang i Europa, hvilket primært skyldes fredning af dyrene i hele EU. De seneste år er rovdyr som ulv, brun bjørn og los derfor blevet mindre sjældne i Europa.

Ulven har som følge af EU's habitatdirektiv været fredet i størstedelen af EU-landene siden 1992 og i dansk lovgivning desuden efter jagt- og vildtforvaltningsloven. Det er ifølge loven forbudt eksempelvis at jage eller indfange ulve. Det kan medføre bøder og fængsel i op til to år, hvis man skyder en ulv. Hvis der er behov for at regulere (skyde) en ulv, så kræver det en tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Den daværende miljøminister godkendte i juni 2014 forvaltningsplan for ulv. Planen viser, hvordan vi i fremtiden kan håndtere ulve i Danmark. Forvaltningsplan for ulv indeholder blandt andet en kompensationsordning for landmænd, der har mistet husdyr på grund af ulveangreb. Kompensationsordningen trådte i kraft 1. juli 2014. Forvaltningsplanen er dynamisk og kan tilrettes i takt med, at der indsamles mere viden om ulvens udbredelse i Danmark.

Læs mere om ulve på Miljøstyrelsens hjemmeside.