Urørt skov

– en historisk indsats for naturen, hvor godt 13.300 hektar skov bliver forvandlet til urørt skov eller anden biodiversitetsskov

Erik Buchwald, erhvervs-ph.d. og forstfuldmægtig i Naturstyrelsen, om sit arbejde med urørt skov:

I NATIONENS TJENESTE

22 millioner observationer af alt, hvad der kan krybe, kravle og gå i den danske natur – bogstaveligt talt - var mit udgangspunkt, da jeg for tre år siden tog hul på at kortlægge biodiversiteten i statens skove og naturområder. Det indgår som en del af den erhvervs-ph.d., jeg er ved at afslutte, og kortlægningen er brugt til at finde frem til nye metoder, der kan sikre at vi faktisk kan få større mangfoldighed i naturen.

Første skridt var at få kogt de mange millioner observationer ned til de arter, der er truet – enten globalt, i Danmark eller i EU. Noget af en øvelse. Sammen med en gruppe andre forskere har vi så fundet frem til de områder i statens skove og naturområder, hvor naturen vil kunne vinde mest, hvis vi – med tiden – får stoppet skovdriften.

Det har været en gave at kunne gå i dybden med dette projekt og producere ny viden. Tidligere har jeg arbejdet som forstfuldmægtig i Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen og her lagt øre til en del kritik fra forskningsmiljøet. Nu har jeg så været en del af det miljø, og det er vanvittigt givende at indgå i en konstruktiv dialog - vi har alle fået punkteret en myte eller to.

Der vil gå en hel del år, før skovens gæster kommer til at opleve forskel i de skove, der nu er udpeget til urørt skov eller biodiversitetsskove. Ting tager tid – men med den nye viden, har vi fået endnu bedre muligheder for mangfoldighed i skovene. Og det er hjerteblod.

Erik Buchwald har fået støtte fra Innovationsfonden til sin erhvervs-ph.d., der gennemføres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Københavns Universitet.

Fakta: Skov til biodiversitetsformål

45 områder er udpeget til at blive forvandlet til urørt skov eller anden biodiversitetsskov. Det sker som en del af Aftalen om Naturpakken, som regeringen og Dansk Folkeparti har indgået i 2016.

Samlet set udlægges der over 13.300 hektar urørt skov eller anden biodiversitetsskov, hvor der tages særlige hensyn til dyre- og planteliv. De godt 13.300 hektar skov dækker over 6.700 hektar urørt løvskov, godt 3.300 hektar urørt nåletræsplantage og godt 3.300 hektar anden biodiversitetsskov. Dermed får naturen nu hovedfokus i 20 procent af de statslige skovområder inklusiv eksisterende urørt skov. Det svarer til to gange Samsø eller fire gange Gribskov.

Områderne bliver lagt urørt over en periode på 10 år for løvskovene og 50 år for nåletræsplantagerne. I den periode bliver der fældet udvalgte træer. Det vil skabe mere lys og variation i skovene og er samtidig med til at finansiere udlægningen. De træer, der er mest værd for biodiversiteten, bliver ikke fældet.

I de urørte skove vil der fortsat være plads til friluftsaktiviteter, så danskerne får muligheder for at gå på opdagelse i de urørte skove. Der kan også sættes græssende dyr ud for at skabe mere dynamik i skovene.

I forbindelse med udpegningen har forskere givet værdifuldt input til hvilke skove og skovområder, der har et højt biodiversitetspotentiale.

Udpegninger af skov til biodiversitetsformål er lige nu i høring. Alle har mulighed for at kommentere på udpegningerne frem til den 30. marts 2018.

Læs mere, se kort over skovene og find baggrundsmateriale for høringen på Naturstyrelsens hjemmeside

Pressemeddelelse om udpegningen (22.januar 2018)
Esben Lunde Larsen: Historisk stor udlægning af urørt skov giver naturen førsteprioritet