Vandplaner

- og en genfunden jernbanebro

Hans-Erik Jensen, biolog i Miljøstyrelsen - om sit arbejde med vandområdeplaner

I NATIONENS TJENESTE

Jeg har arbejdet med vandområdeplaner siden den spæde begyndelse i amterne i midt 0'erne og er stadig med nu, hvor planer for 3. planperiode snart er klar. Herudover har jeg bl.a. været med til at indsamle de biologiske data, der udgør grundlaget for planerne og for de indsatser, der skal ske, for at vi kan nå målene.

Det er fagligt utroligt tilfredsstillende, at komme ud til vandløbene og med egne øjne se, at det arbejde, der startede ved skrivebordet for flere år siden, rent faktisk bærer frugt.

En af mine største oplevelser havde jeg i forbindelse med den første vandområdeplan. Her blev en dæmning til en nedlagt jernbane over Gudenåen udpeget, som det vi kalder en spærring – det betyder, at der er behov for at gøre en indsats, så fisk og andre vandløbsdyr bedre kan passere i vandløbet.

I flere år havde der gået rygter om, at en gammel jernbanebro lå "begravet" inde i dæmningen, og at broen formentligt var rustet væk for længst. Men da gravemaskinerne gik i gang, viste det sig, at rygtet talte sandt. Det var en kæmpe oplevelse at se, hvordan broen dukkede frem af glemslen, og at den viste sig at være i en tilstand, så den kunne restaureres og bevares.​

Da Horsens kommune havde udført projektet med støtte fra staten, blev jeg inviteret til indvielsen og klippede snoren til en stor rød ballon, der forestillende den røde spærrings-prik på Miljøstyrelsens vandplan-kort. Da ballonen forsvandt op i luften, blev broens nye navn "Den Genfundne Bro" afsløret, og i dag er broen områdets største turistattraktion med sin egen seværdigheds-tavle på motorvej E45 nær Horsens. Det gør mig stolt – og glad, at projektet blev gennemført og der blev skabt passage ved spærringen.

Fakta om vandområdeplanerne

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand og bedre forhold for dyr og planter i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 

Målet med vandområdeplanerne er at opnå:

• Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold.

• Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof.

• Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor.

• Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra f.eks. hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb.

Læs mere om vandområdeplanerne og om de data, der ligger til grund for de kommende indsatser i vandløbene.