Elev

Som kontorelev med speciale i offentlig administration i Miljøministeriet får du en spændende og alsidig 2-årig uddannelse inden for en lang række administrative funktioner. Du kommer til at tage del i ministeriets daglige opgaver på lige fod med dine kolleger. Ministeriet ansætter mellem 7-10 kontorelever hvert andet år (i ulige år). Du vil blive en del af elevnetværket med elever fra hele landet, som mødes flere gange i løbet af uddannelsesforløbet.

De ledige elevstillinger slås op her på hjemmesiden, hvorfra stillingerne skal søges. Elevstillinger tiltrædes samme år pr. 1. september. Næste elevoptag i Miljøministeriet er 1. september 2023.

Uddannelsen

I Miljøministeriet ansætter vi som udgangspunkt elever til Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Miljøministeriets departement. Vi er placeret på forskellige adresser i henholdsvis København, Odense, Augustenborg, Randbøl og Lemvig. Når du ansættes, er arbejdsstedet aftalt på forhånd.

Du vil under uddannelsen komme rundt i forskellige enheder/kontorer. Den teoretiske undervisning vil foregå på en handelsskole i nærheden af uddannelsesstedet. I uddannelsen er desuden inkluderet et ophold i Bruxelles, da meget af ministeriets arbejde har relationer til EU-arbejdet. I slutningen af uddannelsen skal du skrive en fagprøve.

Som led i uddannelsen er der 13-15 ugers skoleophold afhængig af, hvilken baggrund du kommer med.

Læs mere om kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration via dette link:

https://www.uddannelsesnaevnet.dk/erhvervsuddannelser/kontoruddannelsen/offentlig-administration

 

Hvis du er nysgerrig på, hvad vi arbejder med i ministeriet, kan du læse mere på siden her, eller besøge vores styrelsers hjemmesider på: www.mst.dk, www.nst.dk eller www.kyst.dk

Ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer ugentlig – fordelt på ugens 5 hverdage. Løn og ansættelsesvilkår reguleres efter Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).

Vi har flekstid, der har til formål at give medarbejdere mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af den daglige arbejdstid.


Før du begynder som elev, skriver du og vi under på en gensidig forpligtende uddannelsesaftale. De første 3 måneder er prøvetid. I prøvetiden kan både du og ministeriet opsige uddannelsesaftalen.

Elevløn

Som kontorelev er du ansat på fast månedsløn. Din løn bliver fastsat ud fra din alder på det tidspunkt, hvor du starter elevforløbet op.

Lønnen er angivet eksklusiv pension og gælder fra og med 1. april 2020. Næste lønregulering sker per 1. februar 2021:

Elev under 18 år Hovedstaden Provinsen
1. elevår:  11.290,92 kr. pr. måned 11.302,42 kr. pr. måned
2. elevår:  12.432,83 kr. pr. måned 12.438,83 kr. pr. måned

 

Elev over 18 år Hovedstaden Provinsen
1. elevår: 14.159,42 kr. pr. måned 14.159,42 kr. pr. måned
2. elevår: 15.306,75 kr. pr. måned 15.306,75 kr. pr. måned

 

Elev over 25 år Hovedstaden Provinsen
1. elevår: 20.484,50 kr. pr. måned 20.275,00 kr. pr. måned
2. elevår: 20.484,50 kr. pr. måned 20.275,00 kr. pr. måned

Pension

Når du er fyldt 20 år og har været ansat i 9 måneder, bliver du omfattet af den pensionsordning, som er aftalt i overenskomsten. Du kan også blive omfattet af pensionsordningen, hvis du som led i en tidligere ansættelse har været omfattet af en arbejdsmarkedspension.

Lokal Elevvejleder

I dit elevforløb vil du være tilknyttet en elevvejleder som du har daglig kontakt med, og som er din personlige og faglige støtte. Din elevvejleder skal sikre din faglige oplæring og din trivsel i samarbejde med de lokale oplæringsansvarlige, og dette sker bl.a. gennem løbende opfølgningssamtaler. Vejlederen skal også sikre fremdrift i og opfølgning på din praktikplan.