Elevansvarlige

Hver institution har en overordnet elevansvarlig, som har ansvar for dig og dit uddannelsesforløb. Har du spørgsmål, så kontakt en af de elevansvarlige:

  • Uddannelsesansvarlig for elevforløbene i Miljøministeriet: Vibeke Bonefeld Hansen, mail: Obfuscated Email, tlf.: 2132 7099
  • Elevansvarlig i departementet (Augustenborg): Vibeke Bonefeld Hansen, mail: Obfuscated Email, tlf.: 2132 7099
  • Elevansvarlig i Miljøstyrelsen (Odense): Lone Vandsted, mail: Obfuscated Email, tlf.: 4010 8714
  • Elevansvarlig i Naturstyrelsen (Randbøl og Lemvig): Louise Gravgaard, mail: Obfuscated Email, tlf.: 4061 0134