Camilla har været ansat i Miljøministeriets departement i et år. Miljøretten er en klar personlig interesse.Det var derfor et bevidst valg at søge job i Miljøministeriets departement efter endt uddannelse.

”Jeg ville gerne arbejde bag tæppet med store miljøretlige problemstillinger og dermed gøre en reel forskel for naturen og biodiversiteten i Danmark. 

Camilla er stolt over at kunne være med til at etablere grundlaget for regeringens planer for mere natur og biodiversitet i Danmark.

 


Om Camilla

Camilla arbejder som jurist i kontoret for Vild natur & Biodiversitet. Camilla er uddannet cand.jur.  fra Aarhus Universitet og har været på udveksling et semesteri løbet af studietiden til Auckland, New Zealand med fokus på miljøretlige fag.

Noget af det, som motiverer Camilla, er at samarbejde med interessenter og organisationer og dermed også lytte til ønsker og behov.

”Det er spændende at være med inde over på højeste plan. Jeg arbejder med forskellige juridiske problemstillinger som knytter sig til for eksempel de fem nationalparker i Danmark, skovloven, jagt og vildtforvaltningsloven og retsakter i EU-regi.

Den daglige arbejdsgang i Miljøministeriets departement er meget dynamisk, og som jurist varetager Camilla en bred vifte af opgaver af både juridisk og politisk karakter.

”På en typisk arbejdsdag jonglerer jeg som regel med begge typer af opgaver – og der er jævnligt møder med f.eks. interessenter, Miljøministeriets styrelser eller kollegaer i departementet.”

Fordelen ved at arbejde i et af de større kontorer i Miljøministeriets departement er, at man som jurist ofte sparrer med andre kollegaer.  Camilla bistår ofte kollegaer på kontoret med problemstillinger inden for f.eks. invasive arter samt jagt og skov. Camilla er glad for, at kollegaerne er imødekommende, og at kollegaskabet er stærkt på tværs af kontoret og de øvrige kontorer. Selvom kollegerne har travlt, tager de sig tid til at involvere sig eller på anden vis hjælpe. Man sidder ikke alene med ansvaret for udformningen af lov eller bekendtgørelsestekster.

”Ind i mellem får man jo også spørgsmål fra borgere eller interesseorganisationer, hvor man ikke nødvendigvis har et svar parat. Og her hjælper kollegerne gerne.”

”Som medarbejder i departementet har jeg mine egne ansvarsområder og konkrete sager. Mine juridiske arbejdsopgaver omfatter bl.a. skrivning af bekendtgørelser, herunder at drive bekendtgørelsesprocesser, fortolkning af national såvel som EU-retlig lovgivning samt afklaring af øvrige juridiske spørgsmål i relation til mine og mit teams konkrete sager og projekter.”

Søg en stilling som jurist i Miljøministeriets departement

Hvis du ligesom Camilla vil sikre de bedste miljøretlige rammer i Danmark og EU, så skal du søge en stilling som jurist i Miljøministeriets departement. Her kan dine juridiske bidrag i samarbejde med styrelser og andre interessenter sikre mere biodiversitet og natur. 

Som nyuddannet jurist har min tid i Miljøministeriets departement budt på en stejl læringskurve på både et personligt og fagligt plan.

"Jeg oplever, at jeg løbende får tildelt og bliver udfordret med nye opgaver og ansvarsområder. Så jeg udvikler mig meget hurtigt i en meget dynamisk hverdag. Og min efteruddannelse er også i fokus, da jeg allerede er optaget på Miljøministeriets LovskriverAkademi ”