Charlotte er kontorchef i Vild natur og Biodiversitet

Vi omsætter regeringens natur- og biodiversitetspakke til virkelighed

I kontoret for Vild Natur og Biodiversitet arbejder vi bredt med natur- og biodiversitetspolitik - nationalt, på EU-niveau og internationalt. En af de store opgaver i kontoret er at omsætte regeringens natur- og biodiversitetspakke til virkelighed.

Opgaverne i kontoret dækker blandt andet beskyttelse og forvaltning af naturområder, f.eks. Natura 2000 områder, etablering af op til 15 nye naturnationalparker og udlæg af 75.000 ha urørt skov, Klimaskovfonden, skovrejsning, indsatser mod invasive arter, jagttider og offentlighedens adgang til naturen.

"Vi har et stort fokus på regelarbejde, herunder udarbejdelse af ændringer af love og bekendtgørelser. Du vil få mulighed for sammen med dine juristkollegaer, specialister og interessenter at arbejde med en større lovgennemgang. Herudover hjælper vores jurister de mange specialister, som arbejder med naturen til lands, med udarbejdelse af juridiske notater og vurderinger."