Christian er teamleder i Miljøministeriets kontor Jura

Jeg mener, at lovskrivningsarbejdet er demokratiets kerne

 

Christian er teamleder for Jura-kontorets arbejde med lovforslag. Der er noget af det, Christian anser for at være det mest spændende arbejde på Slotsholmen og som han ser som demokratiets kerne.

Det er tydeligt, at Christian brænder for jura og miljølovgivningen i særdeleshed. Christian er en meget erfaren teamleder og bliver af kollegaerne opfattet, som en stor kapacitet, man gerne vil sparre med.

 

Om Christian

Christian har arbejdet en årrække i Miljøministeriet, og har mange års arbejdserfaring fra Justitsministeriets, Transportministeriets og Miljø- og Fødevareministeriets departementer. Ved siden af sit daglige virke i Miljøministeriet underviser han som lektor på Københavns Universitet.

Kontoret Jura fungerer som ministeriets husadvokat med interaktion og tæt berøringsflade til den øverste ledelse. Kontoret Jura rådgiver blandt andet om forvaltnings- og forfatningsretlige samt EU-retlige spørgsmål i relation til miljølovgivningen.

Sagerne kan f.eks. handle om forbud mod visse tatoveringsfarver, dieselforurening i byer, forbud mod brændeovne og andre miljøtemaer med stor betydning for det danske samfund.

 ”Hele processen med at tænke et lovforslag igennem, rådføre sig med relevante fagpersoner og få det hele skrevet ned i enkle og klare paragraffer med tilhørende lovbemærkninger - og den præcisionsgrad du skal have, i det du skriver - det synes jeg er utroligt spændende, og noget af det, der er helt unikt ved at arbejde i Miljøministeriets departement.”

Søg en stilling som jurist i Miljøministeriets departement

Hvis du vil arbejde med nogle af de dygtigste miljøretsjurister, være med i noget af det mest betydende lovskriverarbejde og samtidig komme helt tæt på ministeriets politiske og administrative ledelse, så skal du søge en stilling som jurist i Miljøministeriets departement.
Her har dine resultater stor betydning for samfundet og fremtidige generationer.

En af kræfterne bag ministeriets lovskriverakademi

Christian er meget engageret og en af drivkræfterne bag Miljøministeriets Lovskriverakademi, som er et 1-årigt talentudviklingsprogram for jurister i departementet, der ønsker at specialisere sig i lovskrivning og lovarbejde.

”Det gør deltagerne kyndige udi lovskrivningens krinkelkroge, og de kommer derfra med en klar forståelse for lovskrivningsprocessen – og ikke mindst juristens rolle”.

Det med at videregive og dele ud af sin ekspertviden ligger Christian meget nært. Han holder derfor også meget af at undervise jurastuderende på Københavns Universitet.

”Det er berigende, og det holder mig skarp at skulle holde oplæg og undervise andre - og jeg elsker at blive udfordret ved at få spørgsmål, jeg ikke umiddelbart kan svare på.”