Janne er kontorchef i Cirkulær Økonomi

I Cirkulær Økonomi arbejder vi med at fremme cirkulær økonomi og sikre mindre affald, mere genanvendelse og bedre udnyttelse af vores naturressourcer. Vi arbejder med at gøre vores forbrug mere bæredygtigt både nationalt og internationalt. Som jurist vil du få mulighed for at arbejde med en bred vifte af miljøretlige problemstillinger og få indsigt i mange forskellige fagområder. Du vil få mulighed for at arbejde både med dansk lovgivning og med forhandlinger og implementering af EU-lovgivning. På den måde vil du få mulighed er for at præge den grønne omstilling af vores samfund.

Vores kontor består af ca. 39 super dygtige og dedikerede kolleger med mange forskellige faglige baggrunde, der arbejder i fire teams. Du vil både indgå i et tæt samarbejde med kollegerne i dit team, og i et tværgående samarbejde med øvrige kollegaer i kontoret. Ligesom du vil indgå i vores juranetværk sammen med kontorets ca. 12 jurister. 

"I kontoret arbejder vi på tværs af mange fagligheder med den fællesnævner, at vi er dedikerede til at finde løsninger i fælleskab. Vi lægger meget stor vægt på at sparre og hjælpe hinanden, uanset om man er nyuddannet eller en erfaren kollega. Vi prioriterer en god opstart for vores nye kollegaer."