Katrine er kontorchef i HR

Opgaverne i HR spænder vidt fra rådgivning og vejledning om personalemæssige forhold, personalejuridiske opgaver til strategisk organisations- og HR-udvikling. Vi arbejder tæt sammen på tværs af opgaver og på tværs af fagligheder med den fællesnævner, at vi er dedikerede til at finde løsninger i fællesskab. Det er både sjovt og udviklende, og på den måde understøtter vi direktionen og departementets ledelsesgruppe med HR af høj kvalitet.
HR er ansvarlig for HR i departementet samt for udvalgte HR områder i koncernen.

Som kollegaer har vi det godt med hinanden og griner ofte over frokosten i køkkenet. Og vi sætter en ære i på bedste vis at understøtte og udvikle en organisation som arbejder for mere og bedre natur.”

Som personalejurist kommer du til at arbejde med personalejuridisk rådgivning af både departementet og styrelserne (Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen), herunder håndtering af særligt komplicerede personalesager samt ansættelses-, forvaltnings- og persondataretlige spørgsmål i bred forstand. Vi er flere personalejurister i departementets HR, herunder den ansvarlige teamleder, så der er altid mulighed for faglig juridisk sparring. Og du bliver også en del af Miljøministeriets netværk for personalejurister, hvor personalejurister fra ministeriets styrelser og departementet drøfter principielle personalejuridiske spørgsmål, implementering af overenskomster mv.