Lars er teamleder i Bæredygtigt miljø og Produktion

Miljøministeriet er en arbejdsplads, hvor du både udfordres fagligt og løfter en samfundsmæssig vigtig opgave

Lars er teamleder i det team, som varetager opgaver vedrørende luftforurening og støj. Teamet arbejder blandt andet med miljøzoner, nulemissionszoner og trafik- og flystøj.

I teamet er der flere forskellige uddannelsesbaggrunde, hvor vi arbejder som et hold på tværs af kompetencer og fagspecialer, fx når et lovforslag eller beslutningsoplæg udarbejdes og fremlægges.

Arbejdet i Miljøministeriet kræver derfor, at medarbejderne sætter sig ind i komplekse og udfordrende miljøretlige problemstillinger, men også relaterer det til tekniske problemstillinger, der skal kunne omsættes til hverdagen. I Miljøministeriet arbejder vi med beskyttelse af miljøet, forureningsbekæmpelse og bæredygtighed og får samtidig et stort kendskab til det politiske liv, regeringsprocesser og Folketingets arbejde.


Om Lars

Lars er uddannet jurist fra Aarhus Universitet og har taget en HD i International Business ved CBS. Inden Lars kom til Miljøministeriets departement har han været ansat i Naturstyrelsen og derefter Miljøstyrelsen.

For Lars er det spændende og lærerigt at interagere med andre specialister inden for miljøret og miljøvaretagelse. Ikke kun danske eksperter, da en stor del af miljøretten har rødder i EU. Lars har fx repræsenteret Danmark ved deltagelse i møder i EU, Canada og London.

”Det er sjovt og udfordrende at få mulighed for at arbejde med de interessante dagsordener med den politiske opmærksomhed. Miljøministeriets departement er en arbejdsplads, hvor du hurtigt kan komme ind i miljøfaglige områder ved at sparre med højt-kvalificerede kollegaer inden for hvert deres relevante område.”

”Miljøret er forholdsvist komplekst, altid under udvikling og nok også lidt af et nicheområde for mange – men det har snitflader til mange andre retsområder og fylder mere og mere for mange virksomheder”.

Søg en stilling som jurist i Miljøministeriets departement

Hvis du vil høre mere om, hvordan det er at arbejde i kontoret for Bæredygtigt Miljø og Produktion, så er du velkommen til at kontakte Lars. Er du interesseret i at høre mere om en af de andre stillinger som jurist i Miljøministeriets departement så kontakt HR-partner Karen Tølbøll.

Uanset hvilken juriststilling du bestrider i Miljøministeriets departement, har resultaterne stor betydning for samfundet.
Lars og Karen kan kontaktes via Obfuscated Email

"I teamet er det vigtigt, at det er sjovt og lærerigt for alle i teamet at gå på arbejde. Stemningen i kontoret er god og der grines højlydt hver dag."